Pohjois-Pohjanmaan liitto, Lohi Iijokeen -hankkeessa tutkitaan alasvaeltavien lohenpoikasten eli smolttien käyttäytymistä

Iijoen vaelluskalahankkeet saavat jatkoa Lohi Iijokeen -hankkeen muodossa 2022–2024, yhteishankkeen tiedotteessa kerrotaan. Hankkeen toimenpiteitä ovat smolttien seuranta Haapakoskella ja Pahkakoskella, alasvaellusväylän koekäyttö ja kehittäminen, smolttien ja nousukalojen ylisiirrot, pienpoikasten istutusohjelma, Iijoki-aiheisen videon tuottaminen ja nettisivuston perustaminen.

”Lohi Iijokeen -hanke on tärkeiden tutkimusten ja monien vaelluskalakantojen palauttamiseen liittyvien tukitoimien vuoksi erittäin tarpeellinen hanke. Saamme paljon uutta tietoa kalojen käyttäytymisestä ja Haapakosken alasvaellusreitin toimivuudesta”, painottaa Lohi Iijokeen -hankkeen projektipäällikkö Mirko Laakkonen Pohjois-Pohjanmaan liitosta.

”Luonnonvarakeskus toteuttaa hankkeessa mittavan telemetriatutkimuksen, jossa selvitetään Haapakosken voimalaitokselle rakennetun alasvaellusväylän toimivuutta sekä lohen vaelluspoikasten käyttäytymistä ja selviytymistä alasvaellusväylän käyttämisen jälkeen”, kertoo Luonnonvarakeskuksen tutkija Riina Huusko.

Hanketta rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan liitto, Luonnonvarakeskus, PVO-Vesivoima Oy, Lapin ELY-keskus, maa- ja metsätalousministeriö, Ii, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski, Kuusamo ja Iijoen kalatalousalue. Hanketta toteuttavat virkatyönä myös Metsähallitus ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hanketta hallinnoivat Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Luonnonvarakeskus. Hankkeen kokonaisbudjetti on 902 000 euroa, josta Pohjois-Pohjanmaan liiton hallinnoima osuus on 620 000 euroa ja Luonnonvarakeskuksen osuus 282 000 euroa. Hanke toteutetaan 1.9.2022–31.8.2024.

Hanke on saanut rahoitusta maa- ja metsätalousministeriön NOUSU-ohjelmasta. Ohjelmalla parannetaan vaelluskalojen elinolosuhteita ja pyritään palauttamaan vaelluskalakantojen luontaista lisääntymistä Suomen virtavesissä.

Kuva: Pohjois-Pohjanmaan liitto, Lohi Iijokeen -hankkeessa tutkitaan alasvaeltavien lohenpoikasten eli smolttien käyttäytymistä

Lisätiedot:

Mirko Laakkonen, projektipäällikkö, Lohi Iijokeen -hanke, Pohjois-Pohjanmaan liitto, puh. 040 685 4036, mirko.laakkonen(at)pohjois-pohjanmaa.fi

Riina Huusko, projektipäällikkö/tutkija, Luonnonvarakeskuksen osuus, Lohi Iijokeen -hanke, Luonnonvarakeskus, puh. 029 532 2192, riina.huusko(at)luke.fi