Luonnonvarakeskus (Luke) tutkii lohen vaelluspoikasten alasvaellusreitin toimivuutta Iijoen Haapakosken vesivoimalaitoksen läheisyydessä kesäkuussa. Seuranta-alue kattaa myös Haapakoskesta seuraavan Pahkakosken voimalaitoksen yläpuolen ja harvennettuna alapuolisen reitin aina jokisuulle asti. Tiedot lohen poikasten käyttäytymisestä tukevat jatkossa alasvaellusreittien suunnittelua Iijoella sekä muilla isoilla rakennetuilla joilla.

Iijoen Haapakoskelle valmistui viime kesänä lohen ja meritaimenen alasvaelluspoikasille tarkoitettu vesivoimapadon ohittava alasvaellusreitti. Reitti muodostuu yläkanavaan asennetusta 180 metriä pitkästä teräksisestä ohjausaidasta ja entiseen tukinuittoväylään rakennetusta alasvaellusväylästä. Alasvaellusreitti on ensimmäinen Suomessa isolla joella käyttöön otettu ratkaisu voimalaitospadosta alavirtaan vaeltavia kaloja varten.

”Alasvaellusreitin tavoitteena on saada vaelluspoikaset nopeasti ja turvallisesti voimalaitoksen alapuolelle. Usein patorakenteet hidastavat tai jopa katkaisevat vaelluspoikasten matkan merelle. Vaelluspoikaset voivat pysähtyä voimalaitospadon yläpuolelle, jolloin ne ovat helppoa saalista petokaloille tai sitten ne yrittävät läpäistä voimalaitoksen turbiinien kautta, mikä voi aiheuttaa kalojen kuolleisuutta”, tutkija Riina Huusko Lukesta kertoo.  

Luke seuraa lohen vaelluspoikasten käyttäytymistä Haapakosken ohjausaidan läheisyydessä sekä kahden ylimmän, Haapakosken ja Pahkakosken, voimalaitoksen välillä kalojen vatsaonteloon sijoitettujen akustisten kalamerkkien avulla. Merkittyjä lohen vaelluspoikasia vapautetaan Haapakosken voimalaitoksen yläpuolelle 105 ja suoraan rakennettuun alasvaellusväylään 180 yksilöä. Merkkejä kuuntelevia vastaanottimia sijoitetaan Haapakosken yläkanavassa olevan ohjausaidan ympäristöön sekä Pahkakosken voimalaitoksen yläpuolelle. Seurantaa jatketaan jokisuulle saakka joelle asennetuilla yksittäisillä vastaanottimilla.

Tuloksia reitin toimivuudesta ja poikasten selviytymisestä odotettavissa vuoden vaihteessa

Haapakosken ohjausaidan toimivuudesta ennen varsinaisen alasvaellusväylän olemassaoloa saatiin lupaavia tuloksia vuonna 2020. Valtaosa poikasista ui toivottuun suuntaan pois turbiineihin ohjautuvasta virtauksesta. Tämän vuoden seurannoissa selvitetään ohjausaidan ja alasvaellusväylän toimivuutta yhdessä.

Pahkakoskella ei ole vielä rakenteita helpottamassa lohenpoikasten alasvaellusta. Tilanne on samankaltainen kuin Haapakoskella keväällä 2017, jolloin tutkittiin lohenpoikasten käyttäytymistä alueella ennen alasvaellusreitin toteutumista. Näiden seurantojen tuloksia voidaan nyt verrata keskenään erilaisissa virtausolosuhteissa ja käyttää tietoa alasvaellusreittien kokonaisvaltaisen suunnittelun tukena Iijoella sekä muilla vastaavan kokoluokan joilla.

Lohikantojen palauttaminen rakennettuihin jokiin edellyttää kalojen vaellusyhteyden eheyttämistä kahteen suuntaan. Kalanpoikasten on päästävä jokien yläjuoksulta mereen syönnösvaellukselleen kasvamaan ja aikanaan aikuisten kalojen on päästävä takaisin mereltä jokien ylävirtaan lisääntymisalueilleen. Haapakoski on sijainniltaan ylin ja Pahkakoski siitä heti seuraava alavirtaan Iijoen pääuoman viidestä vesivoimalaitoksesta. Ohjausaita ja alasvaellusväylä toteutettiin Pohjois-Pohjanmaan liiton koordinoimissa Iijoen vaelluskalakärkihankkeessa ja Iijoen vaelluskalahankkeessa 2020–2022. 

Lohen vaelluspoikasten käyttäytymisen ja selviytymisen seuranta alasvaellusväylän alapuolisella jokialueella kuuluu osaksi Lohi Iijokeen -hanketta, jota hallinnoivat Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Luke. Iijoella Haapakosken ohjausaidan toimivuustutkimus on osa Luken koordinoimaa Sateenvarjo III- hanketta, jonka rahoittajina toimivat Oulun Energia Oy, Fortum Oy, Kemijoki Oy, PVO-Vesivoima Oy, Vattenfall Oy, UPM Energy Oy, Helen Oy, Kolsin Voima Oy, Energiateollisuuden ympäristöpooli, Maa- ja metsätalousministeriö ja Luke. Kumppaneina Sateenvarjo III -hankkeessa toimivat Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset.

Lohi Iijokeen -hanketta rahoittavat PVO-Vesivoima Oy, Maa- ja metsätalousministeriön NOUSU-ohjelma Lapin Ely-keskuksen myöntämänä, Ii, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski, Kuusamo, Iijoen kalatalousalue, Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Luonnonvarakeskus. Hanketta toteuttavat virkatyönä myös Metsähallitus ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.


Luonnonvarakeskuksen tiedote 9.6.2023