Melon kunnostettu maapato

Nokialla sijaitsevan Melon vesivoimalaitoksen patosilta on jälleen avoinna kevyelle liikenteelle. Maapadon pitkään sulkeneet kunnostustyöt ovat päättyneet ja alueen viimeistelytyöt on saatu valmiiksi työmaan jäljiltä. Patosillan kautta pääsee Kokemäenjoen vesistöön kuuluvan Nokianvirran yli kävellen tai pyöräillen.

Melon voimalaitoksen maapadon tiiveys varmistettiin padon sisälle vuodenvaihteessa valmistuneella ainutlaatuisella porapaaluseinällä.    

”Porapaaluseinä vahvisti padon kokonaisuudessaan ja pato on kunnostuksen jälkeen nyt erittäin hyvässä kunnossa. Uudenlainen ja vaativa rakennustyö onnistui erittäin hyvin yhteistyössä osaavien kumppaneiden kanssa. Voimalaitos on ollut myös koko ajan normaalisti tuotannossa”, PVO-Vesivoima Oy:n asiantuntija Matti Åman toteaa.   

Maapadossa havaittuja muutoskohtia vahvistettiin ensin injektoimalla sementtilaastilla ja bentoniittisavella. Porapaaluseinään päädyttiin padon tiiveyden varmistamiseksi. Patoon rakennettiin kaikkiaan 4500 neliömetriä uutta tiivistä seinää. Maapadossa ensimmäistä kertaa käytetty rakenne on suurin ja syvin laatuaan Suomessa.   

Maapadon kunnostuksessa on tehty tiivistä yhteistyötä patoviranomaisen kanssa.  

Lisätietoja: Matti Åman, asiantuntija, PVO-Vesivoima Oy, matti.aman@pvo.fi,  
puh. 050 3038 621  

Melon vesivoimalaitos  

  • Melon vesivoimalaitos on otettu käyttöön vuonna 1971. Voimalaitos siirtyi PVO-Vesivoiman omistukseen vuonna 1994. Voimalaitos sijaitsee Kokemäenjoessa Nokialla.  
  • Voimalaitoksen teho on 67,9 megawattia. Laitoksen putouskorkeus on 20 metriä.  
  • Pato on kokonaisuudessaan 123 metriä pitkä. Pinta-alaa padossa on 4500 neliömetriä.  
  • Porapaaluseinässä on paaluja yhteensä 193 kappaletta, pisin 67 metriä ja lyhyin 7 metriä  
  • Urakoitsija KFS Finland Oy, suunnittelija Welado Oy, porauskalusto Mincon Group ja teräspaalut SSAB Ab  

PVO-Vesivoima Oy tuottaa sähköä vesivoimalaitoksilla Iijoella, Kemijoella ja Kokemäenjoella. Yhtiön sähköntuotanto on keskimäärin 1,7 terawattituntia vuodessa. Yhtiö kuuluu Pohjolan Voima -konserniin. www.pohjolanvoima.fi; Twitter: @PVOVesivoima    

Melon kunnostetun maapadon yli pääsee kävellen ja pöyrällä.