Melon vesivoimalaitoksen työmaa

Nokialla sijaitsevan Melon vesivoimalaitoksen patosilta pysyy suljettuna korjaustöiden vuoksi vuoden 2022 ajan. Patosilta pyritään avaamaan kevyelle liikenteelle kesällä 2023.

Patosilta on kokonaan suljettu liikenteeltä ja korjaustyömaalla liikkuminen on turvallisuussyistä kielletty. Padon korjaustöihin liittyvät kuljetukset aiheuttavat ajoittaisia liikennejärjestelyjä padolle johtavilla teillä. Korjaustöihin liittyvä liikenne ohjataan padolle eteläpuolelta Kohmalan kautta.

Patoon rakennetaan porapaaluseinä, jolla padon tiiveys varmistetaan. Rakennustyöt etenevät aikataulussa ja valmistuvat vuoden 2022 lopussa.

Korjaustyöt eivät aiheuta ympäristövaikutuksia eikä niillä ole vaikutuksia veden laatuun tai Pyhäjärven säännöstelyyn. Melon vesivoimalaitos on korjaustöiden ajan normaalisti tuotannossa.

Pahoittelemme töistä aiheutuvaa haittaa.

PVO-VESIVOIMA OY
Lisätietoja: Matti Åman, asiantuntija, PVO-Vesivoima Oy, matti.aman@pvo.fi,
puh. 050 3038 621