Kuva: Pohjois-Pohjanmaan liitto. Henri Kylli Osuuskunta Team Kalasta vapauttamassa n. 15 kg lohta Livojokeen. Lohi on nostettu kuvausta varten hetkeksi esille. Normaalitilanteessa kalojen kaikkea ylimääräistä käsittelyä vältetään.

Iijoen vaelluskalahanke 2020-2022 tiedottaa, että Iijokeen ja Livojokeen siirretään merilohia ja -taimenia kesän 2022 aikana. Ylisiirroilla tuetaan jokeen leimautuneiden lohikalakantojen syntymistä. Kuluvana kesänä kokeillaan myös smolttien eli alasvaeltavien lohien ja taimenien poikasten siirtoa.

Sekä nousukalojen että smolttien siirtojen käytännön toteutuksesta vastaa Osuuskunta Team Kala. Ylisiirtolupa on Iijoen kalatalousalueella. Ylisiirrot mahdollistaa Iijoen vaelluskalahanke 2020–2022.

Kaupalliset kalastajat pyytävät ylisiirrettävät nousukalat jokisuulta. Kalat kuljetetaan vesisäiliöissä autokuljetuksella voimalaitosten yläpuolisille vesialueille. Nousukaloja on tarkoitus siirtää noin 200 yksilöä. Siirrot pyritään tekemään kesäkuun aikana, mutta tarpeen mukaan siirtoja jatketaan loppukesällä.

”Käsittelemme kaloja mahdollisimman hellävaraisesti ja niiden stressaantumista välttäen. Nousukalojen siirrot keskeytämme veden lämpötilan noustessa 16 asteeseen”, kertoo Henri Kylli Osuuskunta Team Kalasta.

Nousukalojen siirroilla mahdollistetaan merilohien ja -taimenien lisääntyminen Iijoen vapailla koski- ja virta-alueilla. Smolttien siirroilla puolestaan mahdollistetaan viiden padon turvallinen ohitus ja pääsy merivaellukselle. Haapakoskella smoltit ohjataan ohjausaidan avulla alasvaellusväylään ja itse väylässä kalojen kiinniottohäkkeihin.

Kuva: Pohjois-Pohjanmaan liitto. Iijoen vaelluskalahankkeen 2020–2022 projektipäällikkö Mirko Laakkonen viemässä lohta vapautettavaksi Livojokeen.
Kuva: Pohjois-Pohjanmaan liitto. Iijoen vaelluskalahankkeen 2020–2022 projektipäällikkö Mirko Laakkonen viemässä lohta vapautettavaksi Livojokeen.

Iijoen vaelluskalahankkeen 2020–2022 toimenpiteitä ovat muun muassa smolttien alasvaellusväylän rakentaminen Haapakoskelle, pienpoikasten istuttaminen sekä lohikalojen ylisiirrot ja seuranta. Hanketta toteuttavat PVO-Vesivoima Oy, Lapin ELY-keskus, maa- ja metsätalousministeriö, Ii, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski, Kuusamo, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Iijoen kalatalousalue, Metsähallitus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus sekä Luonnonvarakeskus. Hanketta koordinoi Pohjois-Pohjanmaan liitto. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 2,2 miljoonaa euroa.

Hanke on saanut rahoitusta maa- ja metsätalousministeriön NOUSU-ohjelmasta, jossa parannetaan vaelluskalojen elinolosuhteita ja pyritään palauttamaan vaelluskalakantojen luontaista lisääntymistä Suomen virtavesissä.

Lisätietoja Iijoen vaelluskalahankkeesta 2020–2022: Mirko Laakkonen, projektipäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan liitto, puh. 040 685 4036, mirko.laakkonen(at)pohjois-pohjanmaa.fi

Pääkuva: Pohjois-Pohjanmaan liitto. Henri Kylli Osuuskunta Team Kalasta vapauttamassa n. 15 kg lohta Livojokeen. Lohi on nostettu kuvausta varten hetkeksi esille. Normaalitilanteessa kalojen kaikkea ylimääräistä käsittelyä vältetään.