Pohjolan Voima on saamassa valmiiksi luonnon monimuotoisuusohjelmansa. Mukana projektissa on ollut myös joukko biodiversiteettivaikuttajien verkostoon kuuluvia nuoria.

Miten luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja luontokadon pysäyttäminen näkyy Pohjolan Voiman toiminnassa? Mitä asioita yhtiö voi jatkossa muuttaa edistääkseen ja vaaliakseen luonnon monimuotoisuutta? Näitä asioita on pohdittu kuluneena vuonna Pohjolan Voimassa yhdessä sidosryhmien kanssa. Yhteistyötä on tehty muun muassa nuorten sparrausryhmän kanssa. Monimuotoisuustyötä on konsultoinut Third Rock Finland pitkään ympäristöasioiden kanssa töitä tehneen Leo Straniuksen johdolla.

Luonnon monimuotoisuus on osana vastuullisuutta tuotu myös Pohjolan Voiman strategiaan. Tavoitteena on, että luonnon monimuotoisuus otetaan huomioon kaikessa yhtiön toiminnassa. Nyt valmisteltu luonnon monimuotoisuustoimintaohjelma kohdistuu konsernin emoyhtiön toimintojen lisäksi vesivoimaan ja lämpövoimaan.

Vuosittainen päivitys tarpeen

Pohjolan Voiman ympäristö- ja turvallisuuspäällikkö Katja Permanto on ollut vetämässä Pohjolan Voiman luonnon monimuotoisuustyötä.  

– Olemme päässeet loppusuoralle pitkän aikavälin tavoitteiden asettamisessa. Tekemämme tilanneanalyysin perusteella olemme määritelleet tavoitteemme ja luoneet toimintaohjelman. Toimintaohjelmaa on tarkoitus päivittää vuosittain ja kertoa myös tehtyjen toimenpiteiden onnistumisista ja haasteista, tähän myös nuorten sparrausryhmä kannusti meitä, hän kertoo.

Vesivoiman osalta tavoitteiksi on tarkoitus asettaa vaelluskalojen luonnonkierron käynnistäminen ja vahvistaminen ja yhtiön omistuksessa olevien maa-alueiden luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Tavoitteena on lisäksi vahvistaa sidosryhmien kanssa tehtävää yhteistyötä.

Lämpövoimatuotannossa huomio suunnattaneen siihen, että käytettävät puuperäiset polttoaineet ovat kestäviä. Tavoitteena on hyödyntää enenevässä määrin sivuvirtoja ja kiertotalouden mahdollisuuksia.

Permanto kertoo olevansa tyytyväinen, että luonnon monimuotoisuustyö on edennyt nopeasti ja suunnitellusti.

– Kuluneen vuoden aikana itsellekin on korostunut entisestään se, kuinka tärkeästä ja merkittävästä asiasta puhutaan. Parasta on se, että meillä on syttynyt yhteinen kipinä ja tahto näiden tavoitteiden saavuttamiseksi, hän sanoo.

Mittarit yhä haussa

Katja Permanto harmittelee, että työn tulosten mittarointi on edelleen haastavaa.

– Meille se tarkoittaa toistaiseksi sitä, että arvioimme ensisijaisesti sitä, olemmeko pysyneet suunnitelmissamme ja päätetyissä toimenpiteissä. Vaikka mittarit ovat edelleen hakusessa, on silti tärkeää aloittaa työ nyt, eikä jäädä odottelemaan täydellistä mittaria.

Hän korostaa, että oikeutus toimintaan saadaan sen kautta, että yritys ottaa vastuuta luonnon monimuotoisuudesta. Pohjolan Voima on osallistunut myös Energiateollisuuden biodiversiteeettitiekartan laadintaan.

Nuoret ilahtuneita avoimuudesta

Luonnon monimuotoisuustyöhön osallistuneet nuoret ovat laaja-alaisesti kiinnostuneita biodiversiteettiin liittyvistä asioista. Ryhmän jäsen Riikka Savijärvi opiskelee parhaillaan ympäristöpolitiikkaa Itä-Suomen yliopistossa ja tekee pro gradu -työtään energia-alan biodiversiteettikysymyksistä. Tapaustutkimuksen kohteena on Pohjolan Voima.

Savijärvi pitää erinomaisen hienona sitä, että Pohjolan Voima haastaa omaa toimintaansa ja ajatteluaan.

– Nuorten osallistaminen on isommassakin mittakaavassa tärkeää. Haasteet pitää tunnistaa, jolloin niihin voidaan reagoida. On fiksua kertoa ne ääneen, jolloin ideoita voi tulla myös ulkopuolelta, hän uskoo.

Pohjola Voimaa hän kehuu avoimuudesta.

– Luonnon monimuotoisuustyöstä voidaan puhua monella tavalla. On merkityksellistä, yritetäänkö vakuuttaa ulostuloilla muut oman toiminnan järkevyydestä vai pyritäänkö oikeasti muuttamaan toimintaa.

Myös Helena Rautakoski on ilahtunut nuorten näkökulmien huomioimisesta. Hän työskentelee ilmatieteenlaitoksella tohtorikoulutettavana metsien kasvihuonekaasuvaihtoon liittyvien teemojen parissa.

– Olen vaikuttunut siitä, että tavoitteista ja biodiversiteettityöstä on oltu niin avoimia. On hyvä, että yritykset osallistavat nuoria ja omia sidosryhmiään nyt, kun tavoitteisiin voidaan vaikuttaa. Surullisen usein yritysten biodiversiteettipuhe on liian yleisluontoista, hän toteaa.

Katja Permantokin kiittelee nuoria sparraajia erittäin hyvästä yhteistyöstä.

– He tekivät hyviä huomioita sekä haastoivat ja kannustivat sopivasti. Olemme myös huomioineet saamiamme kommentteja työn edetessä, Permanto kertoo.

Pohjolan Voiman luonnon monimuotoisuusohjelma on viimeistelyä vaille valmis. Ohjelman toimeenpano alkaa heti vuoden 2023 alussa. Ohjelma on tarkoitus julkaista sen valmistuttua myös nettisivuillamme.