Kuvassa vasemmalla takana Joona Turtiainen(ET), Riitta Larnimaa (Pohjolan Voima), Miikka Koski (Pohjolan Voima), Toni Pakarinen (Kok.), Akseli Eskola (vas.)

Ilmasto- ja energiapolitiikka joutui kriittiseen tarkasteluun, kun poliittisten nuorisojärjestöjen aktiivit kokoontuivat epäviralliseen neuvotteluun Pohjolan Voiman kutsumana. Tilaisuudessa keskusteltiin siitä, millaisia asioita tulevan hallituksen ilmasto- ja energiapoliittisessa ohjelmassa olisi, jos nuorilla olisi valta päättää.

Tilaisuutta alustamassa olivat Energiateollisuus ry:n edunvalvontajohtaja Joona Turtiainen, keskustan eduskuntaryhmän pääsihteeri Anna-Mari Vimpari, ilmastoaktivisti Sara Nyman ja Sitran kestävyysratkaisujen johtaja Mari Pantsar. Mukana keskusteluja alustamassa ja fasilitoimassa olivat myös Pohjolan Voiman viestinnästä ja yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Riitta Larnimaa sekä yhteiskuntasuhdepäällikkö Miikka Koski. 

Itsekin kaksiin hallitusneuvotteluihin osallistunut Anna-Mari Vimpari avasi nuorille neuvotteluiden käytäntöjä, aikatauluja sekä tunnelmaa. Hän myös muistutti nuoria siitä, ettei poliittiseen vaikuttamiseen liittyvien suhteiden luomiseen ole oikoteitä. 

– Verkostojen rakentamista ei voi tehdä uudelleen neljän vuoden välein. Verkostoituminen on aitoa ihmissuhdetoimintaa ja poliitikot ovat inhimillisiä ihmisiä aikatauluineen. 

Myös Pohjolan Voiman Riitta Larnimaa korosti hyvien keskusteluyhteyksien sekä erilaisten näkökulmien ymmärtämisen merkitystä osana nykyisten ja tulevien haasteiden ratkaisua.  

– Haemme koko ajan toimintatapoja, joilla pääsemme keskustelemaan eri ihmisten ja tahojen kanssa eri aiheista. Vuorovaikutus sekä toisten arvostaminen ja kuunteleminen ovat kaikki kaikessa.  

Energia-ja ilmastopolitiikasta keskustelemassa Sara Nyman (vpj, ilmastopolitiikan pyöreä pöytä), hänen oikealla puolellaan Tuomo Kondie (vihr.), Akseli Eskola (vas.), Sofia Tuovinen (kesk.), Miina-Maija Simonen (kesk.), Kaisa Pitkäkari (Blic).
Energia-ja ilmastopolitiikasta keskustelemassa Sara Nyman (vpj, ilmastopolitiikan pyöreä pöytä), hänen oikealla puolellaan Tuomo Kondie (vihr.), Akseli Eskola (vas.), Sofia Tuovinen (kesk.), Miina-Maija Simonen (kesk.), Kaisa Pitkäkari (Blic).

Nuorten osallistaminen elintärkeää 

Asiantuntijat pitivät tärkeänä, että nuoret pääsevät osallistumaan energiapoliittiseen ja ilmastokeskusteluun. He korostivat, että nyt tehtävät ilmasto- ja energiapoliittiset päätökset vaikuttavat ennen kaikkea nuoriin ja heidän tulevaisuuteensa. 

– Energia- ja ilmastopolitiikka on pitkälle tulevaisuuteen tähtäävää arvopohjaista muutoksen politiikkaa. Sitä ei voi tehdä hyvin ilman nuoremman päättäjäpolven ääntä, sanoo Joona Turtiainen. 

Ilmastoaktivisti ja ilmastopolitiikan pyöreän pöydän varapuheenjohtaja Sara Nyman muistutti, että nuoret on tärkeää pitää mukana keskusteluissa, koska päättäjien pitää pystyä näkemään tarpeeksi kauas. 

– Suurin haaste on varmasti aika, elinkelpoisen planeetan säilyttävien ratkaisuiden tekemiseen on enää hyvin lyhyt aikaikkuna. Vaikka energiapolitiikan ja maailman tilanne on nyt arvaamaton, päättäjien on kyettävä katsomaan pitkälle ja tekemään kestäviä ratkaisuja. 

Nuoret esittivät kunnianhimoisia ilmasto- ja ympäristötavoitteita, joita täydensivät uudet ja rohkeat avaukset niiden ratkaisemiseksi. Kuvassa Toni Pakarinen (kok.), oikealla puolella Olivia Assefa (Blic), Jutta Vihonen (sdp.), Peppi Seppälä (vihr.)
Nuoret esittivät kunnianhimoisia ilmasto- ja ympäristötavoitteita, joita täydensivät uudet ja rohkeat avaukset niiden ratkaisemiseksi. Kuvassa Toni Pakarinen (kok.), oikealla puolella Olivia Assefa (Blic), Jutta Vihonen (sdp.), Peppi Seppälä (vihr.)

Maapallon kantokyky kaiken keskiöön 

Sitran Mari Pantsarin mukaan Suomi tarvitsisi vaalikaudet ylittävän tavoitteen ilmastoa ja luontoa vahvistavan talouden mahdollistamiseksi. Hän myös muistutti, etteivät yksipuoliset ratkaisut riitä maapallon kantokyvyn turvaamiseksi. 

– Enää ei voida keskittyä vain ilmastokriisin tai luontokadon ratkaisuun. Pitää löytää toimenpiteitä, joilla vaikutetaan molempiin. 

Nuorten keskusteluissa yksipuolisuus ei ollut ongelma. Ilmastokysymysten ja luontokadon lisäksi keskustelua herättivät esimerkiksi huoltovarmuustekijät, vetytalouden ja hiilineutraalien energiamuotojen mahdollisuudet, sähkönhinta sekä asiantuntijatiedon parempi hyödyntäminen haasteiden ratkaisemiseksi. 

Epävirallisten neuvotteluiden tuloksena syntyi kaksi ohjelmaa, joiden kunnianhimoisia ilmasto- ja ympäristötavoitteita täydensivät uudet ja rohkeat avaukset niiden ratkaisemiseksi. Neuvotteluihin osallistuneen Vihreiden Nuorten puheenjohtaja Peppi Seppälä pohti asiaa seuraavasti: 

– Neuvotteluissa oli hienoa huomata, että energiapolitiikassa yhteisen linjan löytäminen oli varsin helppoa ja kunnianhimoa fossiilittoman sähköntuotannon lisäämiseksi löytyi. 

Päivän päätteeksi oli selvää, ettei nuorilta puutu visiota eikä rohkeutta kirittää nykyisiä päättäjiä tarpeen tullen. 

Lue myös Miikka Kosken blogikirjoitus: Nuorten ääni kuuluviin – miltä ilmasto- ja energiapolitiikka näyttäisi, jos  nuoret saisivat päättää?