Pohjolan Voiman yhteiskuntasuhdepäällikkö Miikka Koski

Millaisia asioita olisi ilmasto- ja energiapoliittisessa ohjelmassa, jos nuorilla olisi valta päättää? Sen saamme pian selville. Pohjolan Voima järjestää poliittisten nuorisojärjestöjen aktiiveille epävirallisen ilmasto- ja energiapoliittisen neuvottelun. Nuoret esittävät yhdessä ajatuksiaan siitä, mitä hallituksen energia- ja ilmastopoliittiseksi osiossa voisi ja pitäisi olla.

Pohjolan Voima on pitkään käynyt aktiivista vuoropuhelua nuorten kanssa. Tämän päivän nuoret ovat tulevaisuuden päättäjiä. Siksi on tärkeää kuunnella erilaisia sidosryhmiä. Ja erityisesti nuoria.

Meitä kiinnostaa, mikä nuoria innostaa ja puhututtaa. Mistä nuoret haluavat keskustella? Mitä nuoret meiltä kaipaavat ja odottavat?

Yhteistyö ollut tiivistä

Olemme aiemmin käyneet keskusteluja poliittisten nuorisojärjestöjen kanssa esimerkiksi siitä, miten uusien sukupolvien tulo päättäjiksi, tutkijoiksi ja virkamiehiksi muuttaa yhteiskuntaa, ja miten Pohjolan Voima voisi oppia tästä.

Nuoret ovat olleet Pohjolan Voiman vieraina podcasteissamme ja webinaareissamme keskustelemassa ilmastonmuutoksesta ja luonnon monimuotoisuudesta. Ja me puolestamme olimme Helsingissä järjestetyn nuorten ilmasto- ja luontohuippukokouksen yhteistyökumppaneita vuonna 2021.

Olemme saaneet arvokasta palautetta nuorilta. Tästä esimerkkeinä Nuorten Agenda 2030, jonka aktiivien näkemyksiä kuulimme vastuullisuusasioissa. Parhaillaan teemme luonnon monimuotoisuusohjelmaamme, johon liittyen olemme käyneet keskusteluja aktiivisten nuorten kanssa. Pureudumme toimintamme ympäristövaikutuksiin sekä siihen, kuinka edistämme luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja ehkäisemme luontokatoa.

Ajatusten tuuletusta nuorten kanssa

Nyt toteutettavan nuorisojärjestöjen ilmasto- ja energiapoliittisen neuvotteluharjoituksen tavoitteena on katsoa, millainen energiatulevaisuus olisi, jos päättäjinä olisivatkin nuoret. Millaisia asioita poliittisten nuorisojärjestöjen aktiivit ajavat, kun puhutaan energiapoliittisista päätöksistä? Mukana tilaisuudessa on eri alojen asiantuntijoita fasilitoimassa keskustelua.

Miksi juuri Pohjolan Voima on aktiivinen tällaisessa asiassa? Vähän vitsikkäästi voisi sanoa, että kohta kasikymppinen energiayhtiö on tarpeeksi vanha kuulemaan nuoria ja tarpeeksi kärsivällinen myös oikeasti kuuntelemaan.

Tärkein syy on se, että meidän on jatkuvasti tuuletettava ajatuksiamme ja ymmärrettävä nuorten ajatuksia, jotta meillä on tulevaisuudessakin työllemme yhteiskunnallinen hyväksyttävyys.

Osallisuus, keskusteluyhteys ja rohkeus

 Pohjolan Voima työsti asiantuntijoiden ja henkilöstönsä kanssa yhdessä vuonna 2021 neljä erilaista skenaariota energiatulevaisuudesta. Strategiassa haarukoitiin energiatulevaisuutta 2035. Skenaariotyössä tärkein kysymys on entä, jos. Skenaariotyö ei ole kertaharjoitus, vaan arvioimme säännöllisesti mitkä asiat skenaarioistamme lähtevät toteutumaan. Uskon, että keskusteluista nuorten kanssa saamme lisää eväitä tulevaisuuden peilaamiseen.

Itselleni tämä tuleva nuorten neuvotteluharjoitus kiteytyy muutamaan asiaan, joita pidän omassakin työssäni tärkeinä elementteinä: osallisuus, keskusteluyhteys, rohkeus. Energia-alalla me teemme pitkälle kurkottavia päätöksiä. Kuunnellaan toisiamme, ei vain kuulla.

Miikka Koski
Yhteiskuntasuhdepäällikkö
Pohjolan Voima Oyj