PVO-Vesivoiman Raasakan vesivoimalaitos Iijoessa.

Iijoella juoksutetaan vettä vesivoimalaitosten tulvaluukuista kasvavien virtaamien vuoksi. Viime viikkojen sateet kasvattavat Iijoen virtaamia lähipäivinä huomattavan korkeiksi.

PVO-Vesivoima juoksuttaa kaikilla viidellä Iijoen alajuoksun vesivoimalaitoksellaan vettä voimalaitosten ohi tulvaluukuista seuraavan kahden – kolmen viikon aikana. Virtaamien ennustetaan kasvavan Iijoella selvästi keskimääräistä suuremmiksi.

Lisätietoja: Antti-Pekka Sipola, käyttöpäällikkö, PVO-Vesivoima Oy,
puh. 050 3038 615, antti-pekka.sipola@pvo.fi

PVO-Vesivoima Oy on Pohjolan Voima -konserniin kuuluva yhtiö, joka omistaa ja käynnissäpitää vesivoimalaitoksia Kemijoella, Iijoella ja Kokemäenjoella. Meillä on 8 omaa ja 4 osakkuusvoimalaitosta, joiden teho on yhteensä 541 megawattia. Sähkön tuotantomme on keskimäärin 1,7 terawattituntia vuodessa. www.pohjolanvoima.fi,Twitter: @PVOVesivoima

Iijoen vesistön virtaamaennusteet löytyvät Ympäristöhallinnon www.ympäristö.fi -palvelusta.