Iijoella Pahkakosken säännöstelypadon betonirakenteita korjataan kuluvana syksynä. Voimalaitoksen sähköntuotantoon korjaustyöt eivät vaikuta.

Vesimassojen kuluttavasta voimasta saa hyvin käsityksen Pahkakosken säännöstelypadolla, joka on korjaustöitä varten kuivattu tarkasteltavaksi. Massiivinen betonikin alkaa ajan oloon hiljalleen syöpyä padon alapuolisissa rakenteissa, joita vauhdilla syöksyvä vesi hioo.

Kuluvana syksynä padon rakenteet on parin kuukauden ajaksi paljastettu Caverionin tekemiä korjauksia varten. Padon alapuolelle on rakennettu väliaikainen moreenista tehty työpato.

Töitä ovat edeltäneet sukellusrobotin tekemät tarkastukset sekä Mitta Oy:n laserkeilauksella tekemä mittaus.

”Kyseessä on normaali huolto-ohjelmaan kuuluva korjaus, joilla padon turvallisuutta pidetään yllä”, kertoo PVO-Vesivoiman omaisuudenhoidon asiantuntija Matti Åman.

Normaalisti veden peittäminä olevista rakenteista paljastui pieniä syöpymiä, mutta Åmanin mukaan kuitenkin ennakoitua vähemmän. Betonipinta on hyvässä kunnossa ottaen huomioon padon iän, 62 vuotta. Nyt pintaa korjataan kestämään jälleen tulevaa käyttöä.

Padon ollessa kuivana paljastuvat sen alapuolelta 12 betonista, yli kolme metriä korkeaa ja noin metrin levyistä ”hammasta” eli betonipalkkia, joiden tarkoituksena on jarruttaa veden energiaa, kun se syöksyy alas suurella nopeudella. Palkkien ansiosta padon alapuolinen vaimennusallas voi olla lyhyempi. Muilla Iijoen voimalaitoksilla vastaavia palkkeja ei ole.

”Palkkien mittasuhteista saa käsityksen vasta kun kävelee niiden viereen”, Åman sanoo

Säännöstelypadon betonisten ”hampaiden” mittasuhteet paljastuvat, kun ihmisiä kävelee niiden viereen. Rakenteen tarkoituksena on jarruttaa veden vauhtia sen syöksyessä padosta. Kuva: Veli-Matti Hämäläinen

Korjaustöitä on aikaisemmin tehty Haapakosken säännöstelypadoilla, joissa syöksypohjaa korjattiin valamalla, Pahkakoskella riittää paikkaaminen.

Itse Pahkakosken voimalaitos toimii töiden aikana normaalisti. Voimalaitoksen toiminnalla veden pinta pidetään sopivalla tasolla, ja korjausten aikana työn turvallisuus varmistetaan.

”Kun padon alapuoliseen uomaan mennään töihin, Caverion varmistaa patoluukut niin, että edes mikään häiriö ei vahingossa avaa niitä.”

Käytävä padon uumenissa

Säännöstelypadon betonirakenteen uumenissa kulkee pimeä tarkistuskäytävä, joka tavallisesti on veden vallassa. Koko mitalta tunneliin ei ole pääsyä, mutta alkupäätä on voitu nyt tarkastella.

”Tuolla käytävässä ei ole käyty vuosikymmeniin”, kertoo Matti Åman. Tarkastelun perusteella käytävä oli tosin likainen, mutta itse betoni oli kunnossa. Korjaustyöt voitiin rajoittaa padon ulkopuolisiin osiin.

Padon alapuolella oleva betoninen vaimennusallas on myös kunnossa. Tarkastus osoitti, että vesi ei ole syövyttänyt vaimennusaltaan alapuolista kalliota tai siirtänyt kiviä vaimennusaltaan alle.

Caverionin kirvesmies laskeutuu turvavaljaissa tarkastelemaan säännöstelypadon uumenissa kulkevaa tarkistuskäytävää. Kuva: Pirkko Koivu

Pääkuva: Korjaustöiden aikana Pahkakosken säännöstelypadon rakenteet paljastuvat veden alta. Kuva: Veli-Matti Hämäläinen