Pohjolan Voima on mukana Astetta alemmas -kampanjassa

Tämä viikko on perinteinen Energiansäästöviikko. Tänä vuonna se aloittaa Astetta alemmas -kampanjan, joka jatkuu koko lämmityskauden. Pohjolan Voima on mukana kampanjassa.

Astetta alemmas -kampanjan avulla meitä kaikkia kannustetaan säästämään energiaa konkreettisilla toimilla. Tavoitteena on saada vähintään kolme neljästä suomalaisesta säästämään energiaa ja vähentämään ennen pitkää energiankulutustaan pysyvästi.

Jatkuvaa työtä energiatehokkuuden parantamiseksi

Pohjolan Voima suurena lämmön ja sähköntuottajana tekee jatkuvaa työtä energiatehokkuuden parantamiseksi ja samalla energian säästämiseksi. Konsernimme ja yhtiöt ovat mukana energiatehokkuussopimuksissa, jotka ohjaavat parantamaan jatkuvasti toimintojen energiatehokkuutta. Tätä työtä on tehty vuodesta 1998. Tällä hetkellä menossa oleva sopimuskausi jatkuu 2025 loppuun.

Tuomme tämän viikon aikana esiin esimerkkejä energiateoista vesivoiman ja lämpövoiman tuotannossamme. Niitä ovat jokisäätö Iijoella sekä Rauman Biovoimassa tehtävä energiatehokkuustyö. Sähkö tulee töpselistä -podcastistamme saa energiansäästövinkkejä kotiin.

Astetta alemmas -kampanjassa vakava tausta

Astetta alemmas -kampanjaan on kutsuttu mukaan suomalaiset yritykset, kunnat ja kaupungit, järjestöt, koulut ja oppilaitokset sekä maakuntaliitot. Kampanjan taustatahoja ovat Motiva, Energiavirasto, työ- ja elinkeinoministeriö, valtioneuvoston kanslia, ympäristöministeriö ja Sitra.

Kampanjan juurisyy on Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja sen vaikutukset energian saatavuuteen ja hintaan. Koko Eurooppa, Suomi sen mukana, etsii nopeita keinoja säästää energiaa ja irtautua fossiilisista energialähteistä.

Pohjolan Voima jo pitkällä fossiilista irtautumisessa

Pohjolan Voima -konserni on omassa tuotannossaan jo pitkälti irtautunut fossiilisista energialähteistä. Jo 96 % sähköntuotannostamme on hiilidioksidineutraalia. Tavoitteemme on nostaa se 99 %:iin vuoteen 2025 mennessä.

Lämmöntuotannossamme hiilidioksidineutraalin tuotannon osuus on 81 %. Tavoitteemme on siinä 85 % vuoteen 2025 mennessä.