Pohjolan Voima on mukana Energiansäästöviikolla 9.-15.10.2023. Viikon teema on Energian käytön uusi aika ja Astetta alemmas, mutta yhdellä Suomen suurimmista energiantuottajista kyse on asteiden sijaan prosenteista ja megawattitunneista. Kyse on siis energiatehokkuuden jatkuvasta parantamisesta. Raportoimme toimistamme vuosittain energiatehokkuussopimusten kautta. Tällä viikolla kerromme vesivoimayhtiömme PVO-Vesivoiman uusimmista energiatehokkuustoimista sekä tytäryhtiömme Porin Prosessivoiman biovoimalan yhteyteen tulevasta savukaasujen lämmöntalteenottolaitoksesta. Molemmissa on kyse suuren mittakaavan energiansäästöstä.

Kaikilla tuotantoyhtiöillämme on käytössä energiatehokkuusjärjestelmä ETJ+ tai ISO 50001. Kaikki tuotantoyhtiömme ovat mukana energiatehokkuussopimuksessa kaudella 2017–2025.

97 % sähkötuotannostamme on hiilidioksidineutraalia vuonna 2022. Tavoitteemme on, että sähköntuotannon hiilidioksidineutraalin tuotannon osuus 99 % vuoteen 2025 mennessä. Lämmöntuotannon hiilidioksidineutraalin tuotannon tavoitteemme on 85 % vuoteen 2025 mennessä.

Seuraa Energiansäästöviikon Energiankäytön uusi aika ja Astetta alemmas -kampanjan viestintää sosiaalisessa mediassa #pohjolanvoima #astettaalemmas #energiansaastoviikko

Lue lisää: Energiansäästöviikko 2023 – Pohjolan Voima