Energiansäästöviikko 2021

Pohjolan Voima on mukana viettämässä Energiansäästöviikkoa 11. – 17.10.2021. Lue viikon aikana, miten energiantuottaja säästää energiaa voimalaitoksillaan.

Kaikilla tuotantoyhtiöillämme on käytössä energiatehokkuusjärjestelmä ETJ+ tai ISO 50001. Suurin osa yhtiöistämme on mukana energiatehokkuussopimuksessa myös kaudella 2017–2025.

Jo 96 prosenttia sähkötuotannostamme on hiilidioksidineutraalia. Tavoitteemme on nostaa sähköntuotannon hiilidioksidineutraalin tuotannon osuus 99 %:iin vuoteen 2025 mennessä. Lämmöntuotannon hiilidioksidineutraalin tuotannon tavoitteemme on 85 % vuoteen 2025 mennessä.

Seuraa Energiansäästöviikon viestintää sosiaalisessa mediassa #pohjolanvoima #energiansäästöviikko #energiateko.

Minimitehojen lasku parantaa lämpövoimalaitosten energiatehokkuutta

Vähentynyt lämpöenergiantarve on ajanut lämpövoimaloita alentamaan laitostensa minimitehoja. Muutostöihin on kannustanut mahdollisuus vähentää polttoaineiden kulutusta. Samalla tuotantoon on saatu joustavuutta, energiatehokkuus on parantunut ja päästöt ovat vähentyneet.

Lue lisää minimitehojen laskusta ja sen vaikutuksista energiantehokkuuteen

Katja Permanto on Pohjolan Voiman ympäristö- ja turvallisuusasiantuntija

Blogi: Energiatehokkuus on elintärkeää energiantuottajallekin

Onko energiantuottaja kiinnostunut energiatehokkuudesta? Entä mitä energiaa säästävillä toimenpiteillä tavoitellaan energiantuotannossa? Pohjolan Voiman tuotantoyhtiöille energiantehokkuuden jatkuva parantaminen on arkipäivää.

Lue lisää blogista

Energiansäästötavoitteet ylittyivät kolme vuotta etuajassa

Energiansäästötavoitteet täyttyivät ja ylittyivät kolme vuotta etuajassa, todettiin PVO-Vesivoimassa, kun energiantuottajan yhden vesivoimalaitoksen modernisointi vietiin tänä vuonna läpi.

Lue lisää