Energiansäästöviikko 2023

Pohjolan Voima on mukana Energiansäästöviikolla 9.-15.10.2023. Viikon teema on Energian käytön uusi aika ja Astetta alemmas, mutta yhdellä Suomen suurimmista energiantuottajista kyse on asteiden sijaan prosenteista ja megawattitunneista. Kyse on siis energiatehokkuuden jatkuvasta parantamisesta. Raportoimme toimistamme vuosittain energiatehokkuussopimusten kautta. Tällä viikolla kerromme vesivoimayhtiömme PVO-Vesivoiman uusimmista energiatehokkuustoimista sekä tytäryhtiömme Porin Prosessivoiman biovoimalan yhteyteen tulevasta savukaasujen lämmöntalteenottolaitoksesta. Molemmissa on kyse suuren mittakaavan energiansäästöstä.

Kaikilla tuotantoyhtiöillämme on käytössä energiatehokkuusjärjestelmä ETJ+ tai ISO 50001. Kaikki tuotantoyhtiömme ovat mukana energiatehokkuussopimuksessa kaudella 2017–2025.

97 % sähkötuotannostamme on hiilidioksidineutraalia vuonna 2022. Tavoitteemme on, että sähköntuotannon hiilidioksidineutraalin tuotannon osuus 99 % vuoteen 2025 mennessä. Lämmöntuotannon hiilidioksidineutraalin tuotannon tavoitteemme on 85 % vuoteen 2025 mennessä.

Seuraa Energiansäästöviikon Energiankäytön uusi aika ja Astetta alemmas -kampanjan viestintää sosiaalisessa mediassa #pohjolanvoima #astettaalemmas #energiansaastoviikko

Vesivoimalaitoksen ohijuoksutuksen tarkempi säätö tuo merkittävää energiansäästöä

Iijoella Raasakan vesivoimalaitoksen vesien ohijuoksutusmäärien aiempaa tarkempi säätö tuo merkittävää energiansäästöä PVO-Vesivoimalle.
Kyse on Raasakan vanhan uoman ympäristövirtaamasta, jota juoksutetaan erityisesti kesä-lokakuussa. Vesimäärä vaihtelee tilanteen mukaan kuukausittain ja viikoittain. Oivallus oli käyttää ohijuoksutukseen tulvaluukun päälle sijoitettuja lappoputkia, joista kustakin kulkee läpi kuutio vettä. Niiden avulla saadaan määriteltyä tarkasti, paljonko vettä vanhaan uomaan milloinkin juoksutetaan.
Lue tarkemmin täältä.

Poriin nousee 2024 savukaasujen lämmöntalteenottolaitos

Porissa Pohjolan Voima -konserniin kuuluva Porin Prosessivoima rakentaa biovoimalan yhteyteen savukaasujen lämmöntalteenottolaitoksen. Laitos hyödyntää kiinteiden biopolttoaineiden savukaasuissa olevaa energiaa. Energiatehokkuus paranee, polttoaineen tarve vähenee, samoin vähenevät päästöt.
Lämmöntalteenottolaitoksesta saadaan vuosittain energiaa noin 100 gigawattituntia. Se vastaa noin 160 kerrostalon tai 5000 pientalon vuosittaista kaukolämmön tarvetta.
Porin Prosessivoima tuottaa voimalaitoksen hukkalämmöstä kaukolämpöä Pori Energian kaukolämpöverkkoon.
Lämmöntalteenottolaitos korvaa 15 % Porin nykyisestä polttoon perustuvasta kaukolämmön tuotannosta. Porin alueen kaukolämmön tuotannon hiilidioksidipäästöt vähenevät näin noin tuhat tonnia vuodessa.
Lue tarkemmin täältä

Tiedätkö, millä energiansäästötoimilla on kotona oikeasti merkitystä?

Podcastimme Sähkö tulee töpselistä energiansäästöjaksoista saat käytännön vinkkejä energiansäästöön sekä muuta energia-aiheista tietoutta. 
Alla suorat linkit muutamaan podcast-alustaan, mutta Sähkö tulee töpselistä löytyy hauilla myös muista yleisistä podcast-alustoista.

Kuuntele Sähkö tulee töpselistä  

Sähkö tulee töpselistä -podcast