Laanilan Voima Oy:n voimalaitos Oulussa. Kuva: Kai Tirkkonen

Pohjolan Voima Oyj:n 26.5.2021 ja 11.8.2021 pidetyissä ylimääräisissä yhtiökokouksissa on yksimielisesti päätetty yhtiön ylikurssirahaston alentamisesta 2 133 941,69 eurolla. Osakeyhtiölain 14 luvun 4 §:n mukaisesti Pohjolan Voima Oyj:n on ilmoittanut velkojilleen velkojain kuulemismenettelystä sekä oikeudesta vastustaa alentamista viimeistään 1.12.2021.  

Ylikurssirahaston alentaminen liittyy Laanilan Voima Oy:n tuotannollisen toiminnan lopettamiseen ja järjestelyyn, jossa Laanilan Voima Oy:n emoyhtiö Pohjolan Voima Oyj valmistelee Pohjolan Voima Oyj:n G5-osakesarjaan sitoutuneiden varojen jakamista G5-sarjan osakkeen omistajille.

Lisätietoja:

Talous- ja rahoitusjohtaja Minna Laakso, Pohjolan Voima Oyj, puh. 040 5060 802, minna.laakso@pvo.fi