Pohjolan Voiman sähköntuotannosta jo 96 prosenttia on hiilidioksidineutraalia, ja yhtiön vuodelle 2020 asettamat vastuullisuustavoitteet jopa ylittyivät. Nyt tavoite on asetettu korkealle ja Pohjolan Voima haluaa olla vuonna 2025 sähköntuotannossa 99-prosenttisesti ja lämmöntuotannossa 85-prosenttisesti hiilineutraali.

Pohjolan Voiman osuus Suomessa tuotetusta sähköstä on lähes 20 prosenttia. Hiljattain julkaistun vuosikertomuksen mukaan Pohjolan Voiman sähköntuotanto on jo 96-prosenttisesti hiilineutraalia. Yhtiö on pystynyt vähentämään CO2-päästöjä vähentämällä kivihiilen ja turpeen käyttöä.  Viimeisen hiilivoimalaitoksen piippu kaatui syksyllä 2020 Kristiinankaupungissa ja lämpövoimalaitoksissa vähennettiin turpeen käyttöä suunniteltua enemmän, markkinaehtoisesti. Pohjolan Voiman turpeen käyttö on vuonna 2021 vähentynyt 20 prosenttia vuoden 2019 tasosta. Myös hyvä vesivoimavuosi edisti tavoitteisiin pääsyä.

Pohjolan Voiman tuotannosta täysin hiilineutraalia ovat vesi- ja ydinvoima sekä lämpövoimalaitoksissa puuperäisillä polttoaineilla ja kierrätyspolttoaineiden bio-osuudella tuotettu energia.

Hiilineutraaliustavoitteiden seuraava etappi on vuonna 2025

Kunnianhimoiset ilmastotavoitteet olivat lähtökohta Pohjolan Voiman uudistetulle vastuullisuusohjelmalle. Rimaa on nostettu entisestään. Vuonna 2025 Pohjolan Voiman tavoitteena on tuottaa 99-prosenttisesti hiilidioksidineutraalia sähköä ja 85-prosenttisesti hiilidioksidineutraalia lämpöä.

  • Me pääsemme tavoitteeseen rajaamalla fossiiliset polttoaineet ja turpeen varapolttoaineeksi ja lisäämällä puuperäisiä polttoaineita. Lisäksi yhteisyrityksemme TVO:n OL3-laitosyksikön säännöllisen sähköntuotannon odotetaan alkavan vuonna 2022. OL3 on Suomen suurin yksittäinen ilmastoteko, kertoo Pohjolan Voiman toimitusjohtaja Ilkka Tykkyläinen.

Lisäksi uusiutuvan vesivoiman jatkuvalla energiatehokkuuden parantamisella edistetään koko Suomen säätövoimaa. Vesivoima tasapainottaa vaihtelevaa sähköntuotantoa ja auttaa koko Suomea pääsemään ilmastotavoitteisiinsa.  

  • Vastuullisen ja kotimaisen sähkön- ja lämmöntuotannon hyöty ulottuu laajalti yhteistyöverkostoomme eri puolelle Suomea. Asiakkaillemme, jotka ovat myös omistajiamme, on hyvin tärkeää, että tuotamme hiilidioksidineutraalia energiaa, Tykkyläinen lisää. 

YK:n tavoitteet mukaan vastuullisuusajatteluun

Pohjolan Voiman vastuullisuusohjelmaa on uudistettu vastaamaan YK:n kestävän kehityksen ohjelman tavoitteita. Lähtökohtana on ollut vastuullisuuden kolme tärkeää pilaria: taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu. YK:n kestävän kehityksen valitut tavoitteet ovat: edullista ja puhdasta energiaa (YK:n kestävän kehityksen tavoite nro 7), ihmisarvoista työtä ja talouskasvua (nro 8), maanpäällinen elämä (nro 15) sekä yhteistyö ja kumppanuus (nro 17).

  • Nämä tukevat erinomaisesti meille strategisesti tärkeitä tavoitteitamme. Ilmastonmuutoksen hillintä ja vastuullisuus ovat keskeisiä alaan vaikuttavia megatrendejä. Tehtävämme on tukea asiakkaidemme kilpailukykyä, luoda työtä ja hyvinvointia Suomeen sekä edistää puhtaampaa maailmaa. Vastuullisuudella on strategiassamme erittäin suuri painoarvo, Ilkka Tykkyläinen sanoo.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Ilkka Tykkyläinen, Pohjolan Voima Oyj, puh. 040 670 6056, ilkka.tykkylainen@pvo.fi

Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Riitta Larnimaa, Pohjolan Voima Oyj, puh. 050 438 2466, riitta.larnimaa@pvo.fi