Isohaaran voimalaitos talvella

PVO-Vesivoima Oy ja Caverion jatkavat kumppanuuttaan. Caverionin vastuulla on jatkossakin PVO-Vesivoiman vesivoimalaitosten käyttö ja kunnossapito Iijoella ja Kemijoella sekä Melon vesivoimalaitoksella Kokemäenjoella.

Caverionin tavoitteena on yhdessä PVO-Vesivoiman kanssa kehittää huolto- ja kunnossapitotoimintaa. Jatkuvan kehitystyön tarkoituksena on varmistaa riittävä vesivoimaosaaminen tulevaisuudessa sekä laitosten kustannustehokkuus, riskien hallinta ja käyttövarmuus.

”Edellytämme käyttö- ja kunnossapitokumppaniltamme sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin. Mielestämme ne ovat toteutuneet, ja olemme saaneet Caverionilta laadukasta palvelua, mikä tukee erinomaisesti voimalaitosten käyttövarmuutta”, kertoo Jani Pulli, PVO-Vesivoiman toimitusjohtaja.

”Olemme vuosien saatossa kasvaneet kumppanuudessa, ja kehitystyömme toteutuu arjen toiminnassa mutkattomasti ja monipuolisesti. Avoin ja tavoitteellinen yhteistyö antaa mahdollisuuden jatkuvalle parantamiselle ja uusimpien kunnossapidon ratkaisujen kehittämiselle”, toteaa Elina Engman, divisioonajohtaja, Caverion Teollisuus.

Caverionin kumppanuus PVO-Vesivoima Oy:n kanssa alkoi vuonna 2013.

Lisätietoja:

Elina Engman, divisioonajohtaja, Caverion Teollisuus, puh. +358 50 3514673, elina.engman@caverion.com

Jani Pulli, toimitusjohtaja, PVO-Vesivoima Oy, puh. +358 50 386 2680, jani.pulli@pvo.fi

PVO-Vesivoima Oy tuottaa sähköä vesivoimalaitoksilla Iijoella, Kemijoella ja Kokemäenjoella. Yhtiön sähköntuotanto on keskimäärin 1,7 terawattituntia vuodessa. Yhtiö kuuluu Pohjolan Voima -konserniin www.pohjolanvoima.fi; X (entinen Twitter): @PVOVesivoima