Raasakan kalatie havainnekuva

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös myöntää vesitalouslupa Iijoen Raasakan kalatielle on merkittävä Iijoen vaelluskalayhteistyön kannalta.

– Tämä on tärkeä ja positiivinen päätös ja mahdollistaa yhteistyön jatkamisen, sanoo Iijoen vaelluskalahankkeen 2020­–2022 projektipäällikkö Mirko Laakkonen.

– Olemme tyytyväisiä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätökseen myöntää Raasakan kalatielle lupa. Laaja, pitkäjänteinen ja vapaaehtoisuuteen perustuva yhteistyö vaelluskalojen palauttamiseksi Iijoella vie tarvittavia toimenpiteitä eteenpäin. Uhkana on, että mahdolliset valitukset viivästyttävät rakentamisen aloitusta, toteaa PVO-Vesivoima Oy:n toimitusjohtaja Jani Pulli.

– On hyvä päästä kalateiden rakentamisessa liikkeelle. Alimmainen kalatie ja sen käyttökokemukset antavat erittäin tärkeää tietoa seuraavien kalateiden suunnitteluun, sanoo Metsähallituksen erätalouspäällikkö Erkki Turtinen.

Iijoen alaosan ensimmäinen kalatie on suunniteltu Raasakan voimalaitoksen yhteyteen osana Iijoen vaelluskalakärkihanketta ja Iijoen otva -hanketta. Älykkäitä ratkaisuja hyödyntävän kalatien ovat suunnitelleet Suomen parhaat asiantuntijat. Kalatien yhteyteen suunniteltu kiinniottolaitteisto mahdollistaa lohien ja meritaimenien ylisiirrot Iijoen yläjuoksun lisääntymisalueille.

Etenemällä vaiheittain ja käyttämällä monia erilaisia keinoja päästään kalojen kannalta parhaaseen lopputulokseen. Ajatuksena on rakentaa ensin alimpaan voimalaitokseen parhaan mahdollisen nykytietämyksen mukainen kalatie ja ylimpään voimalaitokseen alasvaellusratkaisu. Näistä saatu oppi on hyödynnettävissä muilla voimalaitoksilla.

PVO-Vesivoima Oy ja Metsähallitus jättivät yhdessä 2.3.2017 vesitalouslupahakemuksen Raasakan voimalaitoksen ja säännöstelypadon kalateiden rakentamiseksi. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 14.12.2020 antamassaan päätöksessä myöntänyt vesilain mukaisen luvan rakentaa kalatiet Raasakan kummallekin padolle.

Raasakan kalatien rakentamista edistetään Iijoen vaelluskalahankkeessa 2020­–2022, jonka hallinnoija on Pohjois-Pohjanmaan liitto. Vaelluskalahanketta toteuttavat PVO-Vesivoima Oy, Lapin ELY-keskus, maa- ja metsätalousministeriö, Ii, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski, Kuusamo, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Iijoen kalatalousalue, Metsähallitus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus sekä Luonnonvarakeskus. Hanke on saanut rahoitusta maa- ja metsätalousministeriön NOUSU-ohjelmasta. Hankkeessa rakennetaan smolttien alasvaellusväylä ja kiinniottolaite Haapakoskelle, seurataan ja ylisiirretään merilohia ja -taimenia sekä istutetaan pienpoikasia.

Lisätietoja:

Mirko Laakkonen, projektipäällikkö, Iijoen vaelluskalahanke 2020­–2022, Pohjois-Pohjanmaan liitto, puh. 040 685 4036, mirko.laakkonen(at)pohjois-pohjanmaa.fi  

Jani Pulli, toimitusjohtaja, PVO-Vesivoima Oy, puh. 050 386 2680, jani.pulli(at)pvo.fi

Erkki Turtinen, erätalouspäällikkö, Metsähallitus, puh. 0400 285 383, erkki.turtinen(at)metsa.fi