Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on kuuluttanut uudelleen Iijoen Raasakan kalateiden vesilain mukaisen lupahakemuksen. Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 28.2.2020 asti aluehallintoviraston verkkosivuilla osoitteessa https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1370904.

PVO-Vesivoima ja Metsähallitus ovat toimittaneet 26.11.2019 aluehallintovirastolle täydennyksen 2.3.2017 jätettyyn vesilain mukaiseen lupahakemukseen Raasakan voimalaitospadon ja Raasakan säännöstelypadon kalateiden rakentamiseksi ja valmistelemiseksi.

Aluehallintovirasto kuulutti ja piti nähtävillä lupahakemuksen aiemmin 21.3. – 20.4.2018.

Lisätietoja: Aaro Horsma, ympäristöpäällikkö, PVO-Vesivoima Oy, aaro.horsma@pvo.fi, puh. 050 303 8661