PVO-Vesivoiman Haapakosken vesivoimalaitos Iijoella, ilmakuva

Iijoen vaelluskalakärkihanke kertoo tiedotteessaan, että Iijoen Haapakosken voimalaitokselle on suunniteltu lohen ja taimenen vaelluspoikasten (smoltti) alasvaellusväylä. Voimalaitoksen yläkanavaan kesällä 2019 asennettu smolttien ohjausaita ja nyt suunniteltu väylä muodostavat yhdessä alasvaellusreitin smolteille.

Väylän rakentamisurakka on tarkoitus aloittaa syksyllä 2020. Väylän yhteyteen rakennetaan myös kiinniottolaite, jonka avulla smoltteja voidaan pyytää seurantatutkimuksia ja ylisiirtoja varten.

Alasvaellusväylän alkuosaan suunniteltiin kiihtyvä virtaus. Tarkoituksena on, että smoltit tulevat väylän suulle aidan ohjaamana, havaitsevat sitten virtauksen ja ohjautuvat sen houkuttelemana väylään. Tämän jälkeen kalat ohjataan joko kiinniottolaitteeseen tai putkea pitkin voimalaitoksen alakanavaan ja edelleen vaellukselleen kohti merta, kertoo yksikön päällikkö Tuomo Tourula Swecolta.

Lohikalojen alasvaelluksen turvaaminen on tärkeää rakennetuilla jokialueilla. Tutkimusten mukaan smolttien vaellus hidastuu ja osin pysähtyy voimalaitoksilla. Lisäksi osa smolteista vammautuu tai kuolee uidessaan turbiinien läpi.

Vaelluspoikasille tarvitaan erilliset reitit, sillä nousukaloille tarkoitetut kalatiet toimivat yleensä huonosti alasvaelluksen tukena. Smoltit on vaikea ohjata kalateihin ja smoltit voivat jäädä oleilemaan niihin. Luonnonvarakeskus on laatinut Iijoelle yleissuunnitelman, johon pohjautuen alavaellusreitit toteutetaan.

Iijoen Haapakoskella on edetty järjestelmällisesti kohti Suomen ensimmäistä smolttien alasvaellusreittiä. Työ on valtakunnallisesti tärkeää, sillä Haapakoskelta saatavia kokemuksia voidaan hyödyntää muillakin rakennetuilla jokialueilla, painottaa johtava vesitalousasiantuntija Arto Iwendorff Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Smolttien alasvaellusväylän suunnittelu toteutettiin osana Iijoen vaelluskalakärkihanketta. Suunnittelusta vastasi Sweco kärkihankkeen asiantuntijaryhmän tukemana.

Hanketta rahoittavat maa- ja metsätalousministeriö, PVO-Vesivoima Oy, Ii, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski, Kuusamo, Metsähallitus, Pohjois-Pohjanmaan liitto sekä Iijoen vesistön kalastusalue. Hankkeessa ovat vahvasti mukana myös Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Luonnonvarakeskus. Hankkeen hallinnoija on Pohjois-Pohjanmaan liitto. Kyseessä on Suomen suurin vaelluskalahanke.

Lisätietoja Iijoen vaelluskalakärkihankkeesta: Projektipäällikkö Mirko Laakkonen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, puh. 040 685 4036, mirko.laakkonen(at)pohjois-pohjanmaa.fi

Lisätietoja alasvaellusväylän teknisistä ratkaisuista: Yksikön päällikkö Tuomo Tourula, Sweco Rakennetekniikka Oy, puh. 050 511 7787, tuomo.tourula(at)sweco.fi