Pohjolan Voiman toimitusjohtaja Ilkka Tykkyläinen

Päättäjien halu lisätä energiajärjestelmän ohjausta tuki- ja verojärjestelyin huolestuttaa Pohjolan Voimaa. Yhtiön teettämässä sidosryhmäkyselyssä ilmeni, että teknologianeutraalisuuden ja markkinaehtoisuuden suosio on hiipumassa.

Poliittiset päättäjät ja taustavaikuttajat ovat valmiita luopumaan energiapolitiikan yhdestä perusperiaatteesta eli teknologianeutraaliudesta. Tämä ilmenee Pohjolan Voiman Aula Researchilla teettämästä energiapolitiikan tulevaisuuden suuntaviivoja kartoittavasta sidosryhmäkyselystä.

Teknologianeutraalisuudella tarkoitetaan sitä, että esimerkiksi kaikkia ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta tärkeitä energiantuotantomuotoja käsitellään tasavertaisesti.

– Jos päättäjät haluavat luopua teknologianeutraalisuudesta ilmastopolitiikassa, vie se mennessään myös markkinaehtoisuuden. Lopputuloksena on, että päättäjät valitsevat voittavat teknologiat riippumatta siitä, onko niihin investoiminen markkinaehtoisesti kannattavaa, toteaa Pohjolan Voiman toimitusjohtaja Ilkka Tykkyläinen. 

Tykkyläinen pelkää, että osa uusiutuvista tuotantomuodoista putoaa pois. Tämä lisäisi energiajärjestelmän tehottomuutta ja heikentäisi energiayhtiöiden kilpailukykyä.

– Me tarvitsemme tavoitteen saavuttamisessa kaikkia hiilidioksidineutraaleja tuotantomuotoja – kaikki uusiutuvan energian tuotantomuodot ja ydinvoiman. On kestämätön tilanne, jos esimerkiksi vesivoiman ja metsäenergian asema tuotannossamme heikkenee. EU:ssa eri uusiutuvan tuotannon muotoja on jo alettu asettaa eri koreihin, mikä on erittäin huolestuttava suuntaus, Tykkyläinen sanoo.

Tutkijoilta kannatusta markkinaehtoisuudelle 

Aula Research Oy:n Pohjolan Voimalle toteuttamassa sidosryhmäkyselyssä oli 120 vastaajaa. He koostuivat energia-alan keskeisimmistä poliittisista päättäjistä ja taustavaikuttajista. Kysely toteutettiin syksyllä 2021. Siinä kartoitettiin myös mielipiteitä energiajärjestelmän ohjauskeinoista. 

– Kyselytutkimuksen mukaan ohjauskeinot jakavat vastaajien mielipiteitä varsin voimakkaasti. Kansanedustajat ja poliittiset taustavaikuttajat suosisivat valtionohjausta tuki- ja verojärjestelyin. Sen sijaan virkamiehet, tieteen ja tutkimuksen sekä järjestöjen edustajat kannattavat hyvin voimakkaasti markkinaehtoisuuden vahvistamista, kertoo toimitusjohtaja Juha Vekkilä Aula Reseachilta. 

Pohjolan Voima näkee huolestuttavana, jos markkinaehtoisuuteen ei jatkossa uskota. 

– Ei kai ole tavoitteena, että valtionohjauksella poimitaan voittajat. Tätä enteilee esimerkiksi vetytalouteen liittyvä kiinnostus. Energiatulevaisuus on kaikkien tutkimustenkin valossa edelleen kokonaisuus, ei yhden kortin varassa. Olennaista on, että kaikki hiilidioksidineutraalit tuotantomuodot hyväksytään myös vedyntuotannossa, sanoo Tykkyläinen. 

Lisätietoja: 

Ilkka Tykkyläinen, toimitusjohtaja, Pohjolan Voima Oyj, puh. 040 670 6056, ilkka.tykkylainen@pvo.fi 

Juha Vekkilä, toimitusjohtaja, Aula Research Oy, puh. 050 352 5335, juha.vekkila@aularesearch.fi