Vesivoimalaitoksemme

Meillä on yhteensä 12 vesivoimalaitosta, jotka sijaitsevat Ii-, Kemi-, Kokemäen- ja Tengeliönjoella.

Pohjolan Voiman kokonaan tai osittain omistamat vesivoimalaitokset