Vesivoima on uusiutuvaa ja kotimaista sähköntuotantoa

Vesivoima on uusiutuva, kotimainen, hajautettu, hiilidioksidineutraali ja erityisen joustava sähköntuotantomuoto.

Vesivoima on merkittävin uusiutuvan energian muoto Suomessa. Puolet Suomen uusiutuvasta sähköstä tuotetaan vesivoimalla. Koko Suomen sähkön tuotannosta vesivoiman osuus on noin 20 %.

Suomen vesivoiman teho on yhteensä noin 3 100 megawattia. Kuuden suurimman joen vesivoimalaitokset kattavat 96 % vesivoiman tuotantokapasiteetista.

Olemme Suomen suurimpia vesivoiman tuottajia

Pohjolan Voiman vesivoimayhtiö PVO-Vesivoima Oy tuottaa sähköä vesivoimalaitoksilla Iijoella, Kemijoella, Kokemäenjoella ja Tengeliönjoella. Voimalaitoksia on 12, joista neljä on osakkuuslaitoksia.

Tuotamme vuosittain sähköä vesivoimalla yhteensä keskimäärin 1,7 terawattituntia. Voimalaitoksemme on rakennettu tai laajennettu vuosina 1949–1997 ja 2016. Voimalaitosten teho on 543 megawattia, josta osuutemme on 451 megawattia. Vesivoimalaitoksiamme ohjataan UPM Energyn Tampereen valvomosta.

Tutustu vesivoimalaitoksiimme

Perusparannuksilla lisää säätökykyä ja energiatehokkuutta

Ylläpidämme voimalaitostemme hyvää kuntoa jatkuvalla kunnossapidolla. Suunnitelmalliset modernisoinnit parantavat voimalaitostemme kykyä tukea sähköjärjestelmän toimivuutta tasapainottavan säätövoiman tuotannolla.

Perusparannetut ja modernisoidut vesivoimalaitoksemme ovat nykyaikaisia, luotettavia ja energiatehokkaita laitoksia.

Moderni tekniikka lisää voimalaitostemme pitkää elinkaarta

Ajanmukainen tekniikka on tuonut myös ympäristöhyötyjä ja minimoinut ympäristövahinkojen riskejä.

Olemme investoineet mittavasti vesivoimalaitostemme parantamiseen ja modernisointeihin viime vuosina:

  • Iijoen Raasakan voimalaitoksen 2. koneiston generaattorin staattori uusittiin 2023
  • Kemijoen Jumiskon vesivoimalaitos perusparannettiin vuonna 2021
  • Iijoen Raasakan sähkö- ja automaatiojärjestelmät uusittiin vuonna 2018
  • Kemijoen Isohaaran voimalaitoksen automaatio uusittiin vuosina 2016–2017
  • Kokemäenjoen Harjavallassa rakennettiin uusi koneisto vuonna 2016 ja perusparannettiin voimalaitos vuosina 2015–2017
  • Kokemäenjoen Melon voimalaitos peruskunnostettiin vuosina 2014–2015
  • Iijoella saimme neljän voimalaitoksen uudistamisella lisää tehoa 20 MW vuosina 2005–2013

Kehitämme tuotantoa yhteistyössä

Etsimme kumppaniemme kanssa yhteistyössä uusia ratkaisuja parantaa laitostemme säätömahdollisuuksien, käytön ja kunnossapidon kehittämiseksi. Yhteistyön avulla voimme myös entistä paremmin sovittaa yhteen vesivoiman tuotannon ja vesiympäristön kehittämisen.

Otimme vuonna 2021 käyttöön uuden toiminnanhallintajärjestelmän joka antaa paremman tilannekuvan säästä, virtaamista ja markkinoiden tilanteesta. Iijoella otimme käyttöön Suomen kehittyneimmän ja laajimman jokisäätöautomatiikan joka ohjaa laitosten tuotantoa kokonaisuutena. Se mahdollistaa myös vedenpintojen tarkemman hallinnan. Lue lisää Suomen kehittynein ja laajin jokisäätöautomatiikka ohjaa Iijoen voimalaitoksia.

Yhdessä Oulun yliopiston kanssa olemme tutkineet vesivoimalaitosten säätöominaisuuksia ja kehittäneet täysin uudenlaisen turbiinisäätäjän. Innovaatio mahdollistaa nopeamman ja tarkemman tuotannon säädön.

Teemme laajaa yhteistyötä vesiympäristön kehittämiseksi. Lue lisää tästä vastuullisuus-osiosta.