Pohjolan Voiman toimitusjohtaja Ilkka Tykkyläinen

Pohjolan Voiman uutiskirjeessä 1/2020 kerromme työstämme kohti sähköntuotannon hiilidioksidineutraalisuutta. Pohjolan Voiman toimitusjohtaja Ilkka Tykkyäinen toteaa haastattelussaan: ”Meillä on vastuu puhtaammasta maailmasta”. Riitta Larnimaa pohtii blogissaan ”Työllämme on merkitys” sukupolvet yhdistävän yhteistyön voimaa Pohjolan Voiman roolia ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Toimivaa yhteistyötä Iijoella

Uutiskirjeessämme tuomme esille Iijoen tuloksekasta yhteistyön mallia siitä, kuinka vesivoiman tuotanto ja vaelluskalojen luontaisen elinkierron palautus sekä veden laadun parannus voidaan tehdä yhteistyössä. PVO-Vesivoiman toimitusjohtaja Pertti Pietinen kertoo, kuinka Pohjolan Voima on mukana toteuttamassa kalatiestrategiaa Iijoella. Kertaamme uutiskirjeessä myös yhteistyöhankkeiden tilannetta ja tuloksia. Vuosittainen sidosryhmäkyselyn tulokset kertovat paikallisten lähisidosryhmien olevan tyytyväisiä yhteistyöhön.

Kerromme myös PVO-Vesivoiman ja Oulun yliopiston tutkijoiden yhteisprojektista, jonka tuloksena kehitettiin aivan uudentyyppinen turbiinisäätäjä. Projektissa mukana olleelle Joni Vasaralle yhteishanke merkitsi diplomityötä ja myös ajatusta väitöskirjasta.

Kuuntele myös tuore Pallo hallussa podcastimme jakso ”Poteroista pois”, jossa Ilkka Tykkyläisen vieraana on Keskuskauppakamarin vastuullisuusasiantuntija Eero Yrjö-Koskinen. Pallo hallussa -podcastimme jaksoissa käsitellään ilmastonmuutosta ja johtamista.

Lue Pohjolan Voiman uutiskirje 1/2020