Iijoella tehdään uraauurtavaa yhteistyötä vaelluskalojen hyväksi. PVO-Vesivoima on sitoutunut yhteistyöhön ja edistämään vaelluskalojen luonnonkierron palauttamista. Aluehallintoviraston kuuluttama velvoitemuutoshakemus ei edistä parhaalla mahdollisella tavalla vaelluskalojen palauttamista.

Iijoella tehdään kansainvälisenkin mittapuun mukaan poikkeuksellista yhteistyötä Iijoen ja vaelluskalojen hyväksi. Mukana yhteistyössä ovat PVO-Vesivoima Oy:n lisäksi Ii, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski, Kuusamo, Metsähallitus, Pohjois-Pohjanmaan liitto, maa- ja metsätalousministeriö, Iijoen vesistön kalastusalue ja Luonnonvarakeskus.  

– Tavoitteenamme on rakentaa yhteistyössä ensin Iijoelle alimpaan voimalaitokseen parhaan mahdollisen nykytietämyksen mukainen kalatie ja ylimpään voimalaitokseen alasvaellusratkaisu. Tätä työtä ovat tekemässä Suomen parhaat asiantuntijat ja tutkijat. Kun nämä osat ovat olemassa, saamme arvokasta oppia, jota voidaan hyödyntää muilla voimalaitoksilla niin Iijoella kuin muuallakin, kertoo PVO-Vesivoima Oy:n toimitusjohtaja Pertti Pietinen.   

– PVO-Vesivoima Oy ja Metsähallitus hakivat jo kolme vuotta sitten lupaa rakentaa Raasakan voimalaitokseen kalatie. Kovasti on harmittanut, että lupaa ei ole vielä myönnetty emmekä ole päässeet aloittamaan rakentamista. Alasvaellusratkaisussa sen sijaan olemme edenneet. Suomen ensimmäinen lohikalojen vaelluspoikasten eli smolttien ohjausaita otettiin käyttöön viime kesänä. Luonnonvarakeskus selvittää aidan toimivuutta ja tarvittavia kehittämistoimenpiteitä. Tämän jälkeen on tarkoitus toteuttaa koko Haapakosken alasvaellusväylä kiinniottolaitteineen.  

– Olen vakuuttunut siitä, että vaelluskalojen palauttamisessa päästään kalojen kannalta parhaaseen ja nopeimpaan tulokseen etenemällä vaiheittain ja käyttämällä monia erilaisia keinoja. Kaiken pohjana on tutkittu tieto. Iijoella tehtävä laaja yhteistyö toteuttaa parhaiten myös kalatiestrategian hengen ja tavoitteet.  

Kuulutettu hakemus vaatii mahdottomia eikä toimi vaelluskalojen hyväksi  

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on tänään kuuluttanut Lapin elinkeino- ja ympäristökeskuksen (ELY) hakemuksen Iijoen vesivoimalaitosten kalatalousvelvoitteiden muuttamiseksi.  

– ELY-keskuksen hakemus ei toimi vaelluskalojen eduksi muun muassa siksi, että se ei anna mahdollisuutta hakea parhaita ratkaisuita, jotka saataisiin tutkimuksen ja vaiheittaisen etenemisen sekä hedelmällisen yhteistyön kautta. Pidämme hakemusta kohtuuttomana ja vaatimuksia sellaisina, ettei niitä ole missään pystytty aikaisemmin toteuttamaan, Pietinen toteaa. 

– Meillä on nyt mahdollisuus tutustua kuulutettuun aineistoon tarkemmin ja valmistella oma muistutuksemme asiasta, Pietinen toteaa. 

Lisätietoja:  

Toimitusjohtaja, Pertti Pietinen, PVO-Vesivoima Oy puh. 040 581 4726 

Haastattelupyynnöt Kirsi Marttila puh. 050 303 8688 

PVO-Vesivoima Oy on Pohjolan Voima -konserniin kuuluva yhtiö, joka omistaa ja käynnissäpitää vesivoimalaitoksia Kemijoella, Iijoella ja Kokemäenjoella. Meillä on 8 omaa ja 4 osakkuusvoimalaitosta, joiden teho on yhteensä 541 megawattia. Sähkön tuotantomme on keskimäärin 1,7 terawattituntia vuodessa.
 
www.pohjolanvoima.fi,Twitter: @PVOVesivoima