Porin Prosessivoiman voimalaitos. Kuva: Lentokuva Vallas

Porin Prosessivoima Oy:n uuden savukaasujen lämmöntalteenottolaitoksen KALTO’24 -projektissa rakentamisessa on päästy hyvään vauhtiin.

Yhtiö päätti kesällä 2023 investoida savukaasujen lämmöntalteenottolaitokseen, jota nyt rakennetaan Porin Kaanaan teollisuusalueella sijaitsevan biovoimalaitoksensa yhteyteen. Lämmöntalteenottolaitoksessa otetaan biovoimalaitoksen savukaasuista hukkalämpöä talteen kaukolämpöverkkoon.

”Nykyisin savukaasujen lämpötila on noin 150 C, joka laskee noin 50 asteeseen investoinnin myötä. Laitoksella pystytään hyödyntämään hukkalämpöä kaukolämmöksi parhaimmillaan jopa 40 megawatin teholla. Samalla uusi laitos parantaa energiatehokkuutta sekä vähentää polttoaineen tarvetta ja päästöjä”, kertoo KALTO’24 -projektin omistajan edustaja Arttu-Pekka Alaperä.

Uusi maamerkki, 90 metriä korkea piippu on jo noussut

Talven ja kevään aikana työmaalla on tehty pohjarakenteita ja loppukeväästä päästiin päälaiteasennuksiin. Uuden laitoksen näkyvin kohde saatiin paikoilleen heti kesäkuun alussa, kun voimalaitokselle kohosi uusi savupiippu. Uusi, 90 metriä korkea piippu on yhtä korkea kuin vanhakin, ja sijaitsee siitä noin 50 m länteen. Uusi piippu kestää paremmin uuden lauhduttimen jälkeisiä viileämpiä savukaasuja.

”Projekti jatkuu kesän ajan prosessiasennuksilla, ja elokuun jälkeen aloitamme eri osa-alueiden testaukset. Lämmöntalteenottolaitoksen on tarkoitus valmistua käyttöön syksyllä juuri tulevan lämmityskauden kynnyksellä”, kertoo projektipäällikkö Timo Linho, jolla on apunaan osaava projektiryhmä. 

Kansainvälinen meininki

Projektin päälaitetoimittajana on Babcock & Wilcox Volund AB, joka toimittaa muun muassa piipun sekä savukaasupesurin. Rakennusalueen pääurakoitsijana toimii MVR-Yhtymä Oy ja projektin toteutussunnittelijana ÅFRY Finland Oy. Lisäksi työmaalla toimii Porin Prosessivoiman putkistourakoitsijana ETH-Group Oy ja sähkö- ja automaatiourakoitsijana Lännen sähköpalvelut Oy. Rakennusalueella operoi myös useita muita toimijoita urakoitsijoiden alihankkijoina. Parhaillaan työmaalla näkyy kuutta eri kansallisuutta, yhteensä noin 30 henkilöä.

”Meillä on hyvin kansainvälinen meininki. Työmaan turvallisuudesta ei tingitä tuumaakaan, vaan jokainen alueella toimiva henkilö on koulutettu ja perehdytetty KALTO’24-projektin työmaan erityisvaatimuksiin”, Linho muistuttaa.

Pääkuva: Porin Prosessivoiman biovoimalaitos. Kuva: Lentokuva Vallas.