Lehdessä kerrotaan mm. Raasakan kalatiehankkeen etenemisestä ja Isohaaran automaatiouudistuksesta.

Lue Virtaviesti 1/2017