Haapakoski

Haapakosken voimalaitos sijaitsee Iijoessa, Oulun kunnassa. Se on ylin Pohjolan Voiman Iijoen voimalaitoksista.

Haapakosken voimalaitoksen teho on 32,6 megawattia, putouskorkeus 16 metriä. Laitos valmistui 1963. Se peruskorjattiin 2007–2009.

Peruskorjauksessa voimalan koneistot uusittiin. Laitoksen teho nousi ja hyötysuhde parani. Turbiinien lisäksi uusittiin myös sähkö- ja automaatiojärjestelmät sekä generaattorit. Öljyvahinkoriskiä ei laitoksessa enää uuden tekniikan ansiosta ole, sillä uusissa turbiineissa on vesinapa. Voiteluun käytetään siis vettä, ei öljyä.

Iijoen alajuoksulla on viisi voimalaitosta, joista Haapakoski on jokisuulta katsottuna ylimpänä. Yli 300 kilometriä pitkän joen alaosasta on rakennettu 60 kilometrin osuus. Muu osa joesta on rakentamaton. Putouskorkeus rakennetulla osalla on yhteensä 94 metriä.

Voimalaitoksella on sertifioitu ympäristöjärjestelmä ISO14001 ja energiatehokkuusjärjestelmä ETJ+.

Suomen ensimmäinen lohikalojen vaelluspoikasten, smolttien, alasvaellusväylä valmistui Haapakoskelle syksyllä 2021. Väylän yhteyteen rakennettiin myös kalojen kiinniottolaitteisto ja jo aiemmin smolttien ohjausaita.  

Lue alasvaellusväylästä tarkemmin

Voimalaitos numeroina

1963Valmistui
2007–2009Peruskorjattu
32,6 MWTeho