Jolmankoski

Tornionlaakson Voiman Jolmankosken voimalaitos sijaitsee Ylitorniolla, Tengeliönjoessa, joka on Tornionjoen sivujoki.

Jolmankosken voimalaitos on rakennettu 1955. Voimalan teho on 0,5 megawattia, josta Pohjolan Voiman osuus on 0,25 megawattia. Putouskorkeus on 5 metriä.

Voimalan omistaa Tornionlaakson Voima Oy, josta Pohjolan Voiman vesivoimayhtiö PVO-Vesivoima Oy omistaa 50 prosenttia.

Voimalaitos lukuina

1955Valmistui
0,5 MWTeho
0,25 MWPohjolan Voiman osuus