Kaukaan Voima, Lappeenranta

Kaukaan Voima Oy:n biovoimalaitos sijaitsee Lappeenrannassa, UPM Kaukaan tehdasalueella. Se on lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitos.

Kaukaan Voiman biovoimalaitos tuottaa prosessihöyryä UPM Kaukaan tehtaille ja kaukolämpöä Lappeenrannan Energialle, sekä sähköä. Laitos on yhteydessä UPM:n höyryverkkoon ja huolehtii osaltaan höyryn riittävyydestä tehdasalueella. Kaukolämpöä laitos toimittaa Lappeenrannan kaupungin vuositarpeesta noin 85 prosenttia.

Biovoimalaitos otettiin käyttöön marraskuussa 2009. Voimalaitoksen käytön hoitaa UPM Kaukaan henkilökunta.

Polttoaineet

Kaukaan Voiman voimalaitos on Suomen suurimpia uusiutuvien puuperäisten polttoaineiden käyttäjiä energiantuotannossa. Yli 80 prosenttia voimalaitoksen polttoaineista on hiilidioksidineutraaleja puuperäisiä polttoaineita.

Laitos käyttää polttoaineinaan

  • kuorta,
  • hakkuutähdettä ja
  • muita puuperäisiä polttoaineita
  • turvetta.

Laitoksen käynnistys- ja varapolttoaineet ovat maakaasu ja kevyt polttoöljy.

Voimalaitos lukuina

2009Valmistui
125 MWSähköteho
262 MWLämpöteho

Omistussuhteet

Kaukaan Voima Oy:n omistavat Pohjolan Voima Oyj ja Lappeenrannan Energia Oy.

Ympäristö

Voimalaitoksella on ympäristöjärjestelmä ISO14001 sekä energiatehokkuusjärjestelmä ETJ+. Kaukaan Voima on liittynyt energiatehokkuussopimuksen energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan.