Kierikki

Kierikin voimalaitos sijaitsee Iijoessa, Oulun kunnassa Pohjois-Pohjanmaalla.

Kierikin vesivoimalaitos valmistui 1965 ja peruskorjattiin 2005–2007. Kierikin teho on 37,5 megawattia ja putouskorkeus 18,2 metriä.

Iijoen alajuoksulla on viisi voimalaitosta, joista Kierikki on jokisuulta katsottuna kolmas. Yli 300 kilometriä pitkän joen alaosasta on rakennettu 60 kilometrin osuus. Muu osa joesta on rakentamaton. Putouskorkeus rakennetulla osalla on yhteensä 94 metriä.

Voimalaitoksella on sertifioitu ympäristöjärjestelmä ISO14001 ja energiatehokkuusjärjestelmä ETJ+.

Voimala numeroina

1965Valmistui
2005–2007Peruskorjattiin
37,5 MWTeho