Kymin Voima, Kouvola

Kymin Voiman biovoimalaitos sijaitsee Kouvolan Kuusankoskella UPM Kymin tehdasalueella. Se on lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitos.

Voimalaitos tuottaa prosessihöyryä UPM Kymin tehtaalle ja kaukolämpöä KSS Energialle. Lisäksi se tuottaa sähköä. Voimala tuottaa noin 80 prosenttia Kouvolan kaupungin kaukolämmöstä. Voimalaitoksen lämpöteho on 180 megawattia ja sähköteho 76 megawattia.

Kymin Voiman biovoimalaitos otettiin käyttöön 2002. Voimalaitoksen käytön hoitaa UPM Kymin henkilökunta.

Polttoaineet

Voimalaitos käyttää pääpolttoaineinaan metsäteollisuuden sivuvirtoja. Voimalaitoksen polttoaineista yli 90 % on hiilidioksidineutraaleja puuperäisiä polttoaineita. Voimalaitoksen polttoaineet ovat

  • kuori
  • turve
  • muut puuperäiset polttoaineet

Voimalaitos lukuina

2002Valmistui
76 MWSähköteho
180 MWLämpöteho

Omistussuhteet

Kymin Voiman voimalaitoksen omistaa Kymin Voima Oy, joka on Pohjolan Voiman tytäryhtiö. Yhtiön toinen omistaja on KSS Energia Oy.

Ympäristö

Kymin Voima on liittynyt energiatehokkuussopimuksen energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan. Polttoaineiden poltosta syntyvä tuhka ohjataan hyötykäyttöön.