Voimalohi Oy:n Mikko Jaukkuri tekemässä telemetriaseurantaa. Kuva: Voimalohi Oy.

Kemijoki Oy ja PVO-Vesivoima Oy uudistavat yhteisesti omistamansa Voimalohi Oy:n toimintaa. Voimalohen tehtäväkenttä laajenee jatkossa vaelluskalojen palauttamiseen tähtäävien toimenpiteiden kehittämiseen ja toteuttamiseen. Tavoitteena on, että Voimalohesta kehitetään vaelluskalojen palauttamisen asiantuntevin toimija Suomessa.

Kemijoki Oy ja PVO-Vesivoima ovat sitoutuneet luonnon monimuotoisuuden parantamiseen. Molemmat yhtiöt ovat laatineet luonnon monimuotoisuustyölleen tavoitteet ja toimenpideohjelmat.

Yhtiöt ovat sitoutuneet vaelluskalojen palauttamiseen

Kemijoki Oy suunnittelee ja toteuttaa vaelluskalakantojen palauttamiseen liittyvät toimenpiteet yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Kemijoki Oy on esimerkiksi sitoutunut vaelluskalojen vaellusyhteyksien luomiseen Ounasjoelle ja virtavesien elinympäristökunnostuksien toteuttamiseen. Myös PVO-Vesivoiman tavoitteena on vaelluskalojen luonnonkierron kehittäminen laajapohjaisessa yhteistyössä. Iijoella tavoitteena on Iijoki-vision mukaisesti toteuttaa ensin vaelluskalojen ylösvaellusratkaisu alimmalle voimalaitokselle Raasakkaan ja kehittää ylimmälle voimalaitokselle Haapakoskelle jo valmistunutta alasvaellusreittiä. Niistä saatujen kokemusten perusteella edetään jatkossa vaiheittain.

Kemijoki Oy ja PVO-Vesivoima ovat vakuuttuneita siitä, että vaelluskalojen palauttaminen ja ilmastonmuutosta hillitsevän vesisähkön tuotanto voidaan sovittaa yhteen.

”Kemijoki Oy:n ja PVO-Vesivoiman pitkän aikavälin tavoitteena on vaelluskalakantojen palauttaminen Kemijokeen ja Iijokeen. Olemme Voimalohen omistajina sitoutuneet yhdessä kehittämään yhtiöstä Suomen asiantuntevimman vaelluskalojen palauttamisen toteuttajan. Voimalohi jatkaa myös kalaistukkaiden tuottajana ja kalanistuttajana”, sanoo PVO-Vesivoiman toimitusjohtaja ja Voimalohen hallituksen puheenjohtaja Jani Pulli.

Voimalohi toteuttaa jatkossa sekä Kemijoki Oy:n että PVO-Vesivoiman vaelluskalastrategioiden linjaamia toimenpiteitä Kemi- ja Iijoella ja operoi tarvittaessa myös yhtiöiden vaelluskalaratkaisuja.

”Voimalohen tekemiset laajentuvat rakennettujen jokien vaelluskalakantojen palauttamiseen, kuten kalateiden toiminnan, ylisiirtojen ja alasvaellusreittien kehittämiseen sekä jokien kalakantojen palautus- ja tuki-istutuksiin. Suomen suurimpiin vesivoiman tuottajiin kuuluvien omistajien osaaminen ja resurssit varmistavat Voimalohen tehtäväkentän menestyksekkään laajentamisen”, kertoo Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Timonen.

Vaiheittain ja vahvasti tutkimukseen nojautuen

Voimalohi etenee vaelluskalojen palauttamisessa vaiheittain ja tutkimuksista sekä tuloksista jatkuvasti oppien. Yhtiö tekee jo nyt laaja-alaista yhteistyötä muun muassa tutkimuslaitosten, viranomaisten sekä paikallisten osakaskuntien ja järjestöjen kanssa.

Voimalohen asiantuntemus rakentuu henkilöstön monipuoliselle osaamiselle ja pitkälle kokemukselle kalojen kasvattamisesta ja istutuksista. Yhtiön tutkimus- ja kehityspäällikkönä sekä vaelluskalojen palauttamiseen keskittyvän yksikön vetäjänä on vuoden 2023 alusta lähtien toiminut Mikko Jaukkuri, joka siirtyi Voimalohelle Luonnonvarakeskuksesta. Yhteensä Voimalohella työskentelee 17 asiantuntijaa sekä kausityöntekijöitä.

Lisätietoa

Jani Pulli
Toimitusjohtaja, PVO-Vesivoima Oy
Hallituksen puheenjohtaja, Voimalohi Oy
Sähköposti jani.pulli@pvo.fi
Puhelin 050 386 2680

Tuomas Timonen
Toimitusjohtaja, Kemijoki Oy
Sähköposti tuomas.timonen@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4410

Kemijoki Oy

Kemijoki Oy on Suomen merkittävin vesi- ja säätövoiman tuottaja. Yhtiö omistaa 20 vesivoimalaitosta, joista 16 sijaitsee Kemijoen vesistöalueella, kaksi Lieksanjoessa ja kaksi Kymijoessa. Lisäksi se säännöstelee Lokan ja Porttipahdan tekojärviä sekä Kemijärveä ja Olkkajärveä. Vuonna 2022 yhtiön vesivoimalaitokset tuottivat 4 750 gigawattituntia uusiutuvaa vesisähköä, jolla hillitään ilmastonmuutosta ja tuetaan kansallista huoltovarmuutta. Lisätietoja Kemijoki Oy:n verkkosivuilta www.kemijoki.fi.

PVO-Vesivoima Oy

PVO-Vesivoima Oy tuottaa sähköä vesivoimalaitoksilla Iijoella, Kemijoella ja Kokemäenjoella. Yhtiön sähköntuotanto on keskimäärin 1,7 terawattituntia vuodessa. Yhtiö kuuluu Pohjolan Voima -konserniin. www.pohjolanvoima.fi; Twitter: @PVOVesivoima

Voimalohi Oy

Voimalohi on asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää ja toteuttaa omistajiensa Kemijoki Oy:n ja PVO-Vesivoiman vaelluskalojen palauttamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Lisäksi Voimalohi viljelee ja kasvattaa kaloja istutettaviksi mereen ja sisävesiin sekä hankkii kalaistukkaita myös sopimusviljelijöiltä. Voimalohi on perustettu vuonna 1987 huolehtimaan omistajiensa kalataloudellisista istutusvelvoitteista Kemi- ja Iijoen vesistöissä sekä Lieksanjoella. Lisätietoa Voimalohesta verkkosivuilta www.voimalohi.fi.