Kosken kuohuja, kalan pyrstöjä vilahtaa kuohuissa

Hanna Halmeenpää, Eero Moilanen ja Antti Ylitalo (Kaleva 9.8.2020) kirjoittivat PVO-Vesivoiman muistutuksesta Lapin ELY-keskuksen Iijoen kalatalousvelvoitteiden muutoshakemukseen ja syyttivät vesivoimayhtiöitä velvoitemuutosten jarruttajiksi ja vaelluskalayhteistyötä yhtiöiden salajuoneksi.

Toisin kuin kirjoituksessa väitetään, PVO-Vesivoima ei vastusta kalatalousvelvoitteiden ajantasaistamista. Emme myöskään vastusta istutusvelvoitteen epätarkoituksenmukaisten osien korjaamista.

Jo nyt 3,9 miljoonan kalanpoikasen vuosittaisen istutusvelvoitteemme tuloksia seurataan säännöllisesti, ja tarvittavia muutoksia on tehty ja tehdään yhteistyössä paikallisten osakaskuntien ja viranomaisen kanssa.

Olemme samaa mieltä myös siitä, että velvoitteita voisi suunnata istutuksista toimiin, jotka edistävät vaelluskalojen palauttamista niiden luonnollisille lisääntymisalueille. Osittaisen luonnonvaraisen vaelluskalakannan palauttaminen on hyvä ja tavoiteltava asia.

Velvoitemuutoshakemus perustuu varsin suppeaan, osin vanhentuneeseen ja virheelliseen aineistoon. Siinä vaaditaan asioita, joihin ei ole toimivia ratkaisuja. Esimerkiksi vaaditulla tehokkuudella toimivia kalateitä ei Iijoen kaltaisiin olosuhteisiin ole olemassa.

Myöskään kokonaisvaltaista tarkastelua muutoksen hyödyistä ja haitoista ei ole esitetty. Vääriltä perusteilta lähtevää velvoitteiden muutosta emme voi hyväksyä.

Kirjoittajat korostavat Luonnonvarakeskuksen vuoden 2014 raportin oikeellisuutta, eivätkä ota huomioon tuoreempia tietoja. Vuoden 2014 jälkeen tutkijat ovat julkaisseet asiassa oleellisesti uutta tietoa. Kun tämä otetaan huomioon, loppupäätelmät muuttuvat merkittävästi.

Vastinettamme varten pyysimme useita asiantuntijalausuntoja. On käsittämätöntä, että kirjoittajat kyseenalaistavat alalla arvostetun ja erittäin kokeneen kalatalousasiantuntijan puolueettomuuden. Tässä tosiasiat käyvät ilmi huolellisesti laadituista raporteista. Näihin toivon myös kirjoittajien ennakkoluulottomasti tutustuvan.

Olemme sitoutuneet yhteistyössä edistämään vaelluskalojen luonnonkierron palauttamista. Parhaaseen tulokseen päästään vaiheittain edeten laajassa yhteistyössä, parhaiden asiantuntijoiden ja keskeisten sidosryhmien kanssa.

Myös kansallinen kalatiestrategia tukee yhteistyötä ja vapaaehtoisia toimia.

Iijoen vuosia kestäneen hyvän yhteistyön tavoitteena on ollut, että kaikkien voimalaitosten yhteyteen rakennetaan kalatiet. Tarkoitus on edetä vaiheittain ja rakentaa ensin Raasakan kalatie ja Haapakosken alasvaellusväylä kiinniottolaitteineen.

Näin saamme arvokasta käytännön tietoa, jonka pohjalta jatkotoimet tehdään oikein.

Valitettavasti viranomainen ei ole vieläkään antanut päätöstä Raasakan kalatien lupahakemukseen, jonka jätimme Metsähallituksen kanssa lähes 3,5 vuotta sitten. Harmillista on myös, että samat tahot, jotka puhuvat vaelluskalojen palauttamisesta, jättivät Raasakan kalatien rakentamislupaa vastustavat muistutukset.

Haasteista huolimatta uskomme, että vaelluskalakantojen tilanne kohenee nopeimmin ja varmimmin laajapohjaisen vapaaehtoisuuteen perustuvan yhteistyön avulla, ja sitä pyrimme vilpittömin mielin edistämään.

Pertti Pietinen
Toimitusjohtaja
PVO-Vesivoima Oy

Kirjoitus on julkaistu Kalevassa 18.8.2020 (tilaajille).