Yhteistyötä vaelluskalojen palauttamiseksi -esite

Olemme sitoutuneet edistämään vaelluskalojen luontaisen lisääntymiskierron palauttamista. Uskomme, että paras lopputulos saavutetaan laajassa yhteistyössä, monipuolisia keinoja käyttäen, tutkimukseen perustuvilla ratkaisuilla, vaiheittain edeten ja joen kehittämistä kokonaisuutena tarkastellen.

Olemme mukana useissa laajoissa vaelluskalojen palauttamiseen tähtäävissä yhteistyöhankkeissa. Lue esitteestämme lisää Iijoen vaelluskalahankkeesta 2020 – 2020, Iijoen Raasakan vanhan luonnonuoman kehittämishankekokonaisuudesta 2017 – 2021 sekä Iijoen latvavesien Irnin- ja Kostonjoen yhteistyösopimuksista säännöstelyn kehittämiseksi.