Tiina Nyström, Pohjolan Voiman laki- ja henkilöstöjohtaja

Yrityskulttuurista ja sen kehittämisestä puhutaan nyt paljon. Muutosmatkalla mutu ei kuitenkaan riitä. Yrityskulttuurimme sydän on energinen meininki.

Pohjolan Voiman kunnianhimoiset hiilineutraalius- ja kilpailukykytavoitteet vaativat toteutuakseen muutoksia myös yrityskulttuurissa. Uusiin toimintatapoihin ja tavoitteisiin sitoudutaan sitä paremmin, mitä enemmän niihin on päässyt itse vaikuttamaan. Energinen meininki on koko työyhteisön yhteinen tavoite. Koko henkilöstömme yhteiset pohdinnat poikivatkin sata uutta ideaa ja oivallusta osaamisen ja toimintakulttuurin kehittämiseen.

Vaalimme ja vahvistamme sitä energistä meininkiä, joka näkyy asenteissamme ja toimintatavoissamme. Siinä olemme myös onnistuneet. Vuosittaisen PeoplePower® -henkilöstökyselyn mukaan pohjolanvoimalaiset arvostavat mielekkäitä työtehtäviään, innostavaa päämäärää ja tavoitteita sekä aika- ja paikkariippumatonta työtään.

Merkityksellisenä koetaan erityisesti mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön ja työympäristöön – tämän 92 prosenttia työntekijöistä kokee toteutuvan. Meillä myös voidaan hyvin. Tuoreen työhyvinvointikyselyn mukaan työssä jaksetaan pääsääntöisesti hyvin ja ylikuormittumista on haastavana poikkeusaikanakin kokenut vain harva.

Uusimman Siqni-kyselyn mukaan 80 prosenttia henkilöstöstä on tyytyväisiä Pohjolan Voimaan työpaikkana – nousua on neljä prosenttiyksikköä viime vuodesta. Tuloksemme perusteella saimme Future Workplaces -sertifikaatin. PeoplePower®-tutkimuksen tuloksista olemme saaneet Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustuksen jo kahtena vuonna peräkkäin.

Meissä on ratkaisevaa voimaa

Vahvoista tekijöistä syntyy vahva organisaatio. Tästä ajatuksesta sai alkunsa Ratkaisevaa voimaa -valmennuskokonaisuutemme, jonka tavoitteena on vahvistaa jokaisen pohjolanvoimalaisen omaa osaamista ja itsensä johtamisen taitoja. Näin jokainen voi hyödyntää omaa potentialiaan paremmin sekä tunnistaa omat ja organisaation vahvuudet ja kehityskohdat. Vain näin voimme rakentaa entistä toimivampaa yhteistyötä Pohjolan Voimassa ja kaikissa verkostoissamme.

Pitkälle syksyyn kestävä hanke käynnistyi huhtikuussa ja siihen osallistuu Pohjolan Voiman koko henkilöstön lisäksi myös sidosryhmiemme edustajia. Tämä auttaa meitä tekemään entistäkin toimivampaa yhteistyötä.

Tavoitteet saavutetaan pienin askelin. Tuemme oman osaamisen tunnistamista mm. uudistetuilla kehityskeskusteluilla. Nyt kehityskeskustelut käydään neljä kertaa vuodessa niin, että työntekijä voi itse valita, kenen kanssa keskustelee sekä konsernin yhteisistä että henkilökohtaisista tavoitteistaan ja onnistumisistaan. Samalla harjoitellaan keskinäistä coachaamista ja valmentavaa johtamista.

Pohjolan Voimassa joustotyösopimukset mahdollistavat ajasta ja paikasta riippumattoman työn. Vapaus tuo myös vastuuta. Se edellyttää valmiuksia johtaa itseään ja omaa työtään sekä omasta jaksamisesta ja palautumisesta huolehtimista.

Vaikka korkeat arvosanat ja kunniamaininnat lämmittävät mieltä, on sujuva työn arki ja hyvä henki yrityskulttuurin paras indikaattori. Ja kun työntekijälle merkitykselliset asiat toteutuvat jokapäiväisessä työssä, se näkyy myös ulospäin energisenä meininkinä. Asiakkaamme ovat energisyytemme jo noteeranneet.

Tiina Nyström
johtaja, laki- ja henkilöstöasiat
Pohjolan Voima Oyj