Hanna Höijer - Nuorten ilmastodelegaatti

Vuoden 2023 loppupuolella nuoret ottivat isoja yhteiskunnallisia askeleita – pidimme Suomen suurimman nuorten ilmastohuippukokouksen ikinä, luovutimme siellä yhdessä koostetun ilmastopoliittisen julkilausuman Suomen hallitukselle ja osallistuimme entistä vahvemmin YK:n ilmastohuippukokoukseen Dubaissa.

Näiden merkittävien askelten takana on valtava määrä työtä – nimenomaan yhteistyötä, ei vain nuorten kesken, vaan useiden eri sidosryhmien ja toimijoiden voimin. Yhteistyö onkin avain myös siihen tulevaan murrokseen, joita me kaikki tarvitsemme pelastaaksemme kotimme, jossa elää.

Nuorten ilmastodelegaatti tuo yhteen, luo siltoja ja ymmärrystä – ja rakentaa uutta narratiivia

Nuorten ilmastodelegaatin mandaatti on laaja – tiivistetysti voisi sanoa, että tehtävänämme on edustaa sukupolvemme ääntä kaikessa mahdollisissa ilmastoon liittyvissä keskustelussa ja päätöksenteossa sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Siksi myös tehtäväkenttämme on laaja ja melko vapaa. On rikkaus, että me nuoret voimme itse ohjata ja kehittää asioita, jotka meidän sukupolvellemme ovat tärkeitä. Me nuorisodelegaatit haluamme madaltaa kynnystä yhteistyölle puolin ja toisin, etenkin ylisukupolvisesti. Se ei onnistu, jos ovi on lukossa jommalta kummalta puolelta.

Vuoden 2023 marraskuussa pidetty valtava Nuorten ilmastohuippukokous on merkityksellinen oven avaus. Ilokseni voin todeta, että tämän kokouksen myötä nuorten ilmasto- ja luontohuippukokouksista tulee toistuva ilmiö, kiitos Valtioneuvoston kanslian alle perustetun Nuorten ilmasto- ja luontoryhmän. Historiallisen mittakaavan huippukokous alkoi kunnianhimoisesta ideastani, ja sai tuulta alleen enemmän kuin osasimme vapaaehtoisen järjestäjätiimini kanssa koskaan toivoa. Visioni muuttui kaksipäiväiseksi kokoontumiseksi Helsingin Messukeskuksessa yli 600 nuoren osallistujan ja 40 nuorisojärjestön voimin.

Huippukokousta järjestäessämme meillä oli kolme päätavoitetta: tuoda nuoret ja nuorisotoimijat yhteen, vahvistaa nuorten ääntä ja osallisuutta ilmastopolitiikassa, ja kolmantena lisätä laajemmin yhteiskunnallista keskustelua ilmastotematiikasta. Jo pelkkä kokouksen järjestäminen, puhumattakaan sen tavoitteiden saavuttamisesta, oli monen onnistumisen summa. Nämä onnistumiset konkretisoituivat pääministerille Dubaissa ojennettuun, nuorten yhdessä kokouksen aikana työstämään ja allekirjoittamaan, ilmastopoliittiseen julkilausumaan.

Yksin emme olisi onnistuneet. Tarvitsimme ja tarvitsemme mukaan yrityksiä – ovathan ne osa ilmastokysymysten ratkaisua. Haluamme yritykset mukaan, ei vain rahoittamaan, vaan aidosti osallistumaan, kuuntelemaan ja käymään avointa dialogia. Siltojen rakentaminen ja molemminpuolisten ennakkoluulojen hälventäminen on ensiarvoisen tärkeää. Oikeastaan tarvitsemme kokonaan uuden narratiivin, jossa monet yritykset ovat aidosti hyväntahtoisia toimijoita – sellaisia, joiden kanssa kannattaa toimia yhdessä. Osana tätä narratiivia nuoret ovat aktiivisia, osaavia toimijoita, jotka haluavat tehdä yhteistyötä ja jotka ovat tärkeä ottaa mukaan.

Muutoksia saavat aikaan ihmiset, eivät tittelit tai instituutiot

Itselleni ilmastoasiat ja niihin vaikuttaminen on tullut tutuksi jo kotona. Lapsuudenkotini perintö ja äitini asettama esimerkki on laskenut kynnystäni tarttua toimeen, osallistua ja mennä sinne missä voi vaikuttaa. Haluaisin, että kaikki nuoret kokisivat voivansa osallistua itselleen merkityksellisiin yhteiskunnallisiin asioihin, riippumatta iästään. Olen 19-vuotiaana yksi nuorimmista nuorisodelegaateista ikinä, ja haluan laajentaa ihmisten käsitystä niin, ettei pätevinä nuorina pidetä ainoastaan parikymppisiä yliopisto-opiskelijoita.

YK:n ilmastokokoukset ovat varmastikin ne uniikeimmat paikat missä nuorisodelegaatteina pääsemme vaikuttamaan. Siellä olemme osa delegaatiota ja Suomen valtuuskunnan virallisia asiantuntijajäseniä. On upea kokemus, että Suomen päässä äänemme kuuluu ja sille annetaan painoarvoa. Nuoret eivät voi ottaa tätä itsestäänselvyytenä läheskään kaikissa delegaatioissa.

Loppuvuoden Dubain ilmastohuippukokous COP28 oli itselleni ensimmäinen tuon mittakaavan kansainvälinen kokous. Minulle suurin yllätys oli itse kokouksen ja sen prosessien inhimillisyys. Nuorelle kansainvälisten kokousten suuret puitteet, isot tittelit ja YK:n arvovaltaisuus tuntuvat helposti kaukaisilta ja vähän pelottavaltakin. Mutta kun pääsee paikan päälle, huomaa, että prosessit eivät olekaan niin komplekseja tai etäisiä kuin miltä ne vielä hetki sitten näyttäytyivät.

Ennen kaikkea näissä suurissa kansainvälisissä kokoontumisissa on lopulta kyse vain tavallisista ihmisistä, jotka kohtaavat toisensa. Nuoret ulkopuolella ajattelevat helposti, ettei isojen maiden kanta kuitenkaan vaihdu ja eiväthän poliitikot tee tärkeille asioille mitään. Mutta paikan päällä sitä huomaa, että maiden, ryhmien ja titteleiden takana ovatkin ihmiset, jotka usein aidosti tekevät parhaansa.

Tämä kaikki antaa toivoa, että asiat voivat toden totta muuttua. Loppujen lopuksi vaikuttaminen on ihmisten välistä kuuntelemista ja vuorovaikuttamista. Ei anneta titteleiden ja edustamiemme ryhmien tai instituutioiden tulla esteeksi vuorovaikutuksen väliin, vaan tehdään yhdessä.

Nuoret tuovat mukanaan jatkumoa hallituskausien yli

Suomi on – haasteistaan huolimatta – globaalissa vertailussa monella tavalla mallimaa nuorten osallistamisessa. Dubain Suomen delegaatiossa meitä aidosti kuunneltiin, mutta tämä ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys. Me nuoret olemme usein riippuvaisia siitä, annetaanko meille mahdollisuus ja otetaanko meidät mukaan. Nykyinen tilanne on pitkäjänteisen yhteistyön tulosta Ympäristöministeriön ja valtuuskuntamme kanssa, joissa meidän nuorten näkökulmien ja osaamisen arvo on vuosien mittaan tunnistettu ja ymmärretty.

Koska olemme onnistuneet täällä, voi samanlaisen mallin rakentaa muuallakin. Nuoret täytyy ottaa mukaan – ei vain siksi, että niin kuuluu tehdä, vaan siksi, että meillä ja osaamisellamme on aidosti annettavaa. Meidät tulee pitää mukana dialogissa mukana alusta loppuun – ei vain yksittäisessä konsultaatiossa – sillä olemme ja tulemme kasvavassa määrin olemaan valtava osa tätä yhteiskuntaa.

Meitä kasvaa täällä sukupolvellinen äänestäjiä, päättäjiä, toimijoita, työntekijöitä ja yhteiskunnan jäseniä, jotka haluavat ilmastotekoja. Me olemme myös sukupolvellinen ilmastoasioiden laaja-alaisia substanssiosaajia. Tämä kaikki kiteytyy julkilausumaamme.

Ilmastokysymykset ovat nuorille yhtään dramatisoimatta eksistentiaalisia kysymyksiä. Niiden ratkaiseminen vaatii ylisukupolvista ja ylihallituskautista jatkumoa ja pitkäjänteisyyttä. Pragmaattisesti ajatellen, me olemme näissä kysymyksissä kaikki samalla puolella, elämän puolella. Onnistuaksemme meidän täytyy ennen kaikkea ymmärtää toisiamme – puolueiden, sukupolvien, toimialojen ja valtioiden halki.

Hanna Höijer
Nuorten ilmastodelegaatti