Ilkka Tykkyläinen, toimitusjohtaja, Pohjolan Voima

Me elämme kaikki uutta arkea. Mikään ei ole ennallaan. Eikä maailma ehkä palaudu koskaan samanlaiseksi kuin ennen.

Täällä etätoimistolla luureissa päivät pitkät roikkuessani olen pohtinut, millaisia seurauksia tällä kaikella on. Selviämmekö kriisistä ulos aiempaa yhtenäisempinä vai olemmeko kansakuntana entistä jakautuneempi?

Selviämmekö kriisistä ulos aiempaa yhtenäisempinä vai olemmeko kansakuntana entistä jakautuneempi?

Juuri nyt yhtenäisyys on ilahduttavan vahvaa, mutta samalla huomaan yllättävissä asioissa vastakkainasettelua. Minusta meidän tulisi omassa työssämme ja elämässämme pitää nyt huolta siitä, että olemme kaikki mukana rakentamassa yhteistä tulevaisuutta.

Energia-alalla olemme tässä tilanteessa erittäin etuoikeutettuja, koska sähkön käyttö vain kasvaa. Samalla meillä on valtava vastuu. Vastuullamme on ennen kaikkea sähkön ja lämmön toimittaminen, mutta myös yhdessä tekemisen vaaliminen.

Jo nyt olemme huomanneet, että taudista tai karanteenista suoraan kärsivien lisäksi poikkeustilanteella on valtavat vaikutukset muun muassa kulttuurialaan, matkailu- ja ravintola-alaan sekä suureen yrittäjäjoukkoon. Monelta palvelutyöntekijältä on mennyt työpaikka ja nuorilta saattaa mennä opiskelupaikka tai kesätyöt sivu suun. Nuorille tästä poikkeustilasta saattaa muodostua sukupolvikokemus, jota leimaa samanaikainen taloudellinen ja terveydellinen kriisi. Tuo kokemus vaikuttaa läpi heidän elämänsä.

Meidän on nyt pidettävä yhdessä huolta siitä, ettei polarisaatio lisäänny.

Meidän on nyt pidettävä yhdessä huolta siitä, etteivät sivuun jäävät pety yhteiskunnan valtaapitäviin ja polarisaatio lisäänny. Yhteiskunta tarvitsee meitä kaikkia: vanhoja ja nuoria, meidän energiaamme ja intoamme ratkaista ongelmia. Vaikka ajat ovat nyt vaikeat, meillä on edelleen monia haasteita ratkaistavana. Yksi niistä on ilmastonmuutos. Näitä ratkaisuja ei voi siirtää.

Helposti peilaamme vaikeissa tilanteissa siihen, mitä muut tekevät. Nyt on se hetki, jolloin kannattaa miettiä, mitä minä teen. Ja ennen kaikkea sitä, mitä minä teen yhdessä muiden kanssa ja miten voin auttaa ja tukea muita. Itsekkyydelle ei tällaisessa tilanteessa ole tilaa.

Ilkka Tykkyläinen, toimitusjohtaja, Pohjolan Voima Oyj