Nahkiaiset ovat tänä syksynä nousseet ja käyneet ylisiirtopyydyksiin hyvin Iijoella. Ylisiirtojen saldo on plussan puolella. Myös Kemijoella ylisiirtovelvoite saatiin tänä vuonna täytettyä.

Iijoella nahkiaisten pyynti jatkui lokakuun lähelle puoliväliä, ja yli 95 000 nahkiaista saatiin pyydetyksi ylisiirtoja varten. Pohjolan Voiman ylisiirtovelvoite on Iijoella 60 000 nahkiaista.

‒ Pyynti aloitettiin elokuun puolivälissä, ja se olikin ennätyksellisen hyvää aikaa. Elokuun aikana rysiin jäi lähes 50 000 nahkiaista. Tilastointi alkaa vuodesta 2003, eikä yhtä hyvää kuukautta ole ollut koskaan. Ennätysyönä nahkiaisina saatiin kiinni lähes 11 000, seuraavanakin yönä vielä yli 8000. Aikamoinen kuhina siis, kertoo PVO-Vesivoiman ympäristöasiantuntija Jyrki Salo.  

Ja aikamoinen kuhina on hyvästä, sillä siten saatiin kurottua umpeen edellisvuonna syntynyttä ylisiirtovelvoitteen vajetta. Vuosi 2019 oli kuiva, mikä verotti nousua. Viime vuonna virtaukset, joiden mukana nahkiaiset liikkuvat, olivat keskimääräistä pienempiä ja parhaaseen pyyntiaikaan itä-koillistuulet hyydyttivät nousun. Lopullisen niitin pyynnille toivat syystulvat.

‒ Nyt olemme Iijoella noin 20 000 plussan puolella, Salo laskee.

Rysä Raasakassa. Kuva: Jyrki Salo

Kemijoella etsitään uusia pyyntitapoja

Kemijoellakin ylisiirtovelvoite saatiin tänä vuonna täytetyksi. Siellä on lokakuun puolivälissä ylisiirretty 97 000 nahkiaista, kun vuosittainen velvoite on 100 000. Osin tämä on Iijoelta ja Oulujoelta pyydettyjen nahkiaisten ansiota.

‒ Kemijoella pyyntivajetta on kasautunut vuosia. Syksyllä 2020 kokeilimme rysäpyyntiä, mutta saaliit ovat jääneet vähäisiksi.  

Kemijoella nahkiaisia pyydetään merroilla, kun Iijoella pääosa saaliista saadaan rysillä. Pyyntialueet joissa ovat hyvin erilaisia.

‒ Raasakassa Iijoki on paljon Kemijoen Isohaaran aluetta kapeampi. Siellä on hyviä paikkoja rysälle. Kemijoella merrat ovat lähellä voimalaitoksen rakenteita, sillä nahkiaiset liikkuvat rantoja ja rakenteita myötäillen. Hyvää pyyntipaikkaa ei ole löytynyt sen jälkeen, kun uudempi kalatie rakennettiin.

‒ Kokeilemme ensi vuonna taas jotain uutta. Maailmalta löytyy kokeilutietoa esimerkiksi putkipyydyksistä.  

Nahkiainen. Kuva: Jyrki Salo

Pääkuvassa Teppo Komulainen ja Risto Hurskainen nahkiaisten ylisiirrossa Iijoen Raasakassa. Kuva: Kai Tirkkonen