Pohjolan Voiman tytäryhtiön PVO-Lämpövoima Oy:n Tahkoluodon voimalaitoksella tunnelma on odottava, kun sähkön- ja lämmöntuotantonsa jo päättänyt laitos odottaa purkamistaan. Mutta vaikka tuotannollinen toiminta on tiensä päässä, ei työ ole vielä ohi, muistuttaa Tahkoluodon voimalaitoksen tekninen päällikkö Jari Grönvall.

– Käynnissä on varsinaisen purkutyön valmisteluvaihe, johon kuuluvat muun muassa purkutyömaan turvallisuuden varmistavat toimenpiteet. Huolellisen suunnittelun jälkeen aloitamme laitteiden ja rakenteiden purkamisen. Lähiajat kuluvatkin tiiviissä yhteistyössä purku-urakoitsijan kanssa.

Toiminta laitoksella päättyi jo vuonna 2015, jonka jälkeen laitosta pidettiin pitkäaikaissäilönnässä voimalaitoksen tai sen osien mahdollista jatkokäyttöä varten. PVO-Lämpövoima teki lopullisen purkupäätöksen helmikuussa 2019, jonka jälkeen töitä on jatkettu suunnittelun, purkutyömaan turvallisuuden varmistamisen sekä riskiarvioinnin parissa.

Tahkoluodon voimalaitoksen purku saatetaan päätökseen aikataulun mukaan viimeistään syyskuussa 2020 ja Kristiinan voimalaitoksen saman vuoden lopussa.

Kierrätystä ja kiertotaloutta

Porin Tahkoluodon voimalaitoksen hiilikenttää puretaan
Porin Tahkoluodon voimalaitoksen hiilikenttää puretaan. Kuva: Jari Grönvall.

Laitokset puretaan kiertotalousperiaatteiden mukaisesti. Kaikki hyödynnettävissä oleva materiaali käytetään uudelleen joko sellaisenaan tai kierrätettynä materiaalina.

– Käyttökelpoinen laitteisto hyödynnetään Pohjolan Voiman omissa laitoksissa tai myydään purku-urakoitsija Delete Oy:n kautta. Kierrättämällä purku-urakassa syntyvät materiaalit mahdollisimman tehokkaasti luomme sekä ympäristöhyötyä että taloudellista hyötyä, Grönvall lisää.

Kiertotalous mahdollistaa myös rakennuskannan uuden elämän. Tahkoluodon infrasta säilytetään niin turbiinilaitoksen kuin konttorin ja kunnossapidon tiloja.

– Voimalaitokset eivät ole syntyneet näille sijoilleen sattumalta. Sijainti meriteiden äärellä ja hyvien kulkuyhteyksien päässä on merkittävä hyöty niin aiemmalle kuin tulevallekin toiminnalle. Säilytämme tilat, joille löytyy käyttöä myöhemmässä vaiheessa ulkopuoliselle tuotanto-, huolto- ja kunnossapitotoiminnalle tai toimitilakäytölle.

Osa laajempaa energia-alan muutosta

Samoihin aikoihin purkupäätöksen saaneiden Tahkoluodon ja Kristiinan lauhdevoimalaitosten purku etenee samalla periaatteella. Eroavaisuuksia löytyy kuitenkin purettavasta laitostekniikasta: Kristiinassa energiantuotantoon on käytetty hiiltä ja öljyä, Tahkoluodossa vain hiiltä.

Laitosten purkupäätökset liittyvätkin laajempaan energia-alan muutokseen. Päätökseen vaikutti osaltaan se, että yhtiö on sitoutunut hiilidioksidineutraalin tuotannon lisäämiseen. Pohjolan Voima -konsernin sähkön tuotannosta nyt jo noin 90 prosenttia on hiilidioksidineutraalia ja tavoitteenamme on nosta hiilidioksidineutraalin tuotannon osuus vähintään 95 prosenttiin vuonna 2020.

– Laitosten sulkeminen liittyi niin taloudelliseen kannattamattomuuteen kuin energia-alan laajempaan muutokseen. Hiilijalanjäljeltään pienet energiantuotantomuodot ajavat fossiilisten polttoaineiden ohi. Nyt on aika antaa tilaa uudelle.

Teksti: Eveliina Miettunen