Isohaaran voimalaitoksen maapadon alue suljetaan kunnostustöiden ajaksi.

Isohaaran voimalaitoksen läheisyydessä Pentinsaaren ylemmällä ja alemmalla maapadolla sekä venevalkamissa ja taustaojilla tehdään kunnostustöitä 14.6.2021 alkaen. Työt kestävät arviolta useita viikkoja. Maapadon alue on suljettu töiden ajan muulta käytöltä.


Maapadon ulkoilureitti on poissa käytöstä töiden ajan. Myös maapadon läheisyydessä olevien venevalkamien veneenlaskupaikat ovat suljettuina töiden vuoksi. Maapadon alueella ei ole myöskään mahdollista käyttää uppopumppuja tai vesiletkuja.

Pahoittelemme töistä aiheutuvaa haittaa.

Lisätietoja:
PVO-VESIVOIMA OY
Matti Åman, p. 050 3038 621
Aaro Horsma, p. 050 3038 661