Pohjolan Voima Oyj:n kesäkuussa 2018 liikkeelle laskema 125 MEUR:n 5-vuotinen joukkovelkakirjalaina, joka oli listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle, erääntyi 8.6.2023.

Laina maksettiin lainaehtojen mukaisesti pois tarkoitusta varten nostetuilla, yhteensä 125 MEUR suuruisilla kahdenvälisillä pankkilainoilla, joiden maturiteetti ulottuu kesäkuuhun 2025.

Lisätietoja: Kaisa Ahtiainen, rahoitusjohtaja, Pohjolan Voima Oyj, puh. 050 330 9686, kaisa.ahtiainen@pvo.fi