Pohjolan Voiman logo

POHJOLAN VOIMA OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.9.2019 KLO 10:00 EEST

Pohjolan Voima Oyj:n osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2019

  • Vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla Pohjolan Voiman sähkön ja lämmön tuotanto jatkui normaalilla tasolla. Pohjolan Voiman sähkön kokonaistoimitukset olivat 5,7 TWh (6,2) ja lämmöntoimitukset olivat 1,8 TWh (2,6).
  • Pohjolan Voiman kesäkuussa 2018 liikkeeseenlaskema vakuudeton joukkovelkakirjalaina listattiin Nasdaq Helsinkiin.
  • Katsauskauden jälkeen Teollisuuden Voima sai laitostoimittajakonsortiolta päivitetyn aikataulun OL3 EPR -laitosyksikön käyttöönotosta. Saadun tiedon mukaan OL3:n säännöllinen sähköntuotanto alkaa heinäkuussa 2020.

Arvio loppuvuoden kehityksestä

Alkaneella tilikaudella sähkön ja lämmön tuotannon odotetaan jatkuvan edellisvuosien tapaan.

TVO:ssa jatketaan OL3 EPR -ydinvoimalaitosyksikön toteutusta ja tuotantokäyttöön valmistautumista. Ydinpolttoaineen lataamista varten TVO tarvitsee vielä erillisen luvan Säteilyturvakeskukselta. TVO jatkaa laitostoimittajan tukemista projektin loppuunsaattamisessa.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
www.pohjolanvoima.fi

Lisätietoja:

Talousjohtaja Minna Laakso, Pohjolan Voima Oyj, puh. 040 506 0802, minna.laakso@pvo.fi

Liitteet