Pohjolan Voiman logo

Pohjolan Voiman sähkön ja lämmön tuotanto jatkui normaalilla tasolla koronaviruspandemiasta huolimatta. Tammi – kesäkuussa 2021 Pohjolan Voiman sähkön kokonaishankinta oli 5,9 (6,1) TWh. Lämmön toimitukset olivat 2,0 (2,1) TWh.

Teollisuuden Voima sai latausluvan Olkiluoto 3 -laitosyksikölle sekä sopi Olkiluoto 3 -projektin loppuunsaattamisen ehdoista laitostoimittajakonsortion kanssa.

Tulevaisuuden näkymät

Sähkön ja lämmön tuotannon odotetaan jatkuvan normaaliin tapaan vuonna 2021.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

www.pohjolanvoima.fi

Lisätietoja:

Talousjohtaja Minna Laakso, Pohjolan Voima Oyj, 040 506 0802, minna.laakso@pvo.fi

Liitteet