Pohjolan Voiman logo

POHJOLAN VOIMA OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.3.2024

 

Pohjolan Voima Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Pohjolan Voima Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 21.3.2024 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2023 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että osinkoa jaetaan Fingrid Oyj:n osakkeiden myynnistä vuonna 2011 kertyneistä voittovaroista osinkoon oikeutetuille osakesarjoille C, C2, M ja V yhteensä 21 050 000 euroa, ja että hallitus valtuutetaan päättämään osingon varsinaisesta maksupäivästä sekä laskemaan osingon määrän tarkempi kohdistuminen. Jäljelle jäävät jakokelpoiset varat jätetään vapaaseen pääomaan.

Yhtiökokous valitsi Pohjolan Voima Oyj:n hallituksen toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäseniksi valittiin Tapio Korpeinen, Seppo Parvi, Anders Renvall, Jukka Hakkila, Maija Ruska, Esa Kaikkonen, Rami Vuola, Heikki Liukas ja Kirsi Hautala. 

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Pasi Karppisen.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta siten, että yhtiökokous voidaan järjestää virtuaalikokouksena ilman kokouspaikkaa fyysisen kokouksen tai hybridikokouksen sijasta.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

www.pohjolanvoima.fi

 Lisätietoja:

Talousjohtaja Minna Laakso, Pohjolan Voima Oyj, puh. 040 506 0802, minna.laakso@pvo.fi

 

Tietoja julkaisijasta Pohjolan Voima Oyj

Pohjolan Voima on juureva suomalainen energiayhtiö. Olemme yksi Suomen suurimmista energiantuottajista – osuutemme maan sähköntuotannosta on yli 20 %. Tuottamamme sähkö on lähes hiilineutraalia. Tuotamme sähköä ja lämpöä omakustannushintaan osakkaidemme, kotimaisten teollisuus- ja energiayhtiöiden tarpeisiin toimitusvarmalla, säätökykyisellä vesi-, lämpö- ja ydinvoimalla. Olemme huippuammattilaisten joukko, ja tutkitusti yksi Suomen innostavimmista työpaikoista. Me pohjolanvoimalaiset olemme ylpeitä siitä, että teemme merkityksellistä työtä arvojemme mukaisesti taitavasti, luotettavasti, yhdessä. Olemme sitoutuneet hiilineutraalisuuteen ja luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseen. Päämäärämme on luoda ratkaisevaa voimaa kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja huomisen parhaaksi. www.pohjolanvoima.fi

Liitteet