Pohjolan Voiman lämpövoimalaitoksissa on saavutettu merkittäviä päästövähennyksiä ja säästetty energiaa pienentämällä suunnitelmallisesti laitosten minimitehoja ja samalla hukkaenergiaa. Taustalla on ollut asiakkaiden vähentynyt lämpöenergiantarve.

– Kyse on siitä, että monet voimalaitokset ovat asiakkaiden tämän päivän lämpöenergian tarpeeseen nähden liian suuria. Voimalaitosten tekniset minimitehot on aikanaan suunniteltu niin isoiksi, että vähäisen energiantarpeen kausina niissä joudutaan ohjaamaan osa tuotetusta lämmöstä vesistöön tai ilmaan, johtava asiantuntija Juha Kouki Pohjolan Voimasta kertoo.

Laitosten minimitehoa on pienennetty Kaukaan Voimassa Lappeenrannassa, Kymin Voimassa Kouvolassa, Hämeenkyrön Voimassa, Alholmens Kraftissa Pietarsaaressa ja Porin Prosessivoimassa.

Lämpövoimalaitosten minimitehoa pienentämällä on pystytty välttämään ja vähentämään hukkaenergiaa sekä samalla polttoaineen kulutusta. Näin tuotantoa voidaan kustannustehokkaasti jatkaa niinäkin aikoina, jolloin lämmöntarve on pientä.

Minimitehojen alentaminen on merkittävä tekijä myös sähköjärjestelmän joustavuutta kehitettäessä. Sähkön hinnan sukeltaessa voidaan vähentää sähköntuotantoa.

Aktiivista työtä energian säästämiseksi

Voimalaitosten minimitehon pienennysprojekti on toteutettu yhdessä prosessilaitetoimittajien, erityisesti kattila- ja turbiiniasiantuntijoiden kanssa.

Täysin uutta mittaustekniikkaa ei Juha Koukin mukaan projektissa ole tarvittu. Selvitykset ja koeajot ovat osoittaneet, että laitosten minimitehoja pystytään pienentämään kuljettimia, pumppuja ja puhaltimia virittämällä sekä säätöjä kehittämällä.

Pohjolan Voiman kaikissa voimalaitoksissa tehdään aktiivisesti energiansäästötoimenpiteitä. Lähes kaikki Pohjolan Voima -konsernin yhtiöt ovat tehneet energiatehokkuussopimuksen myös kaudelle 2017–2025. Pohjolan Voiman teknisen minimitehon hallittu pienennys -projekti on myös mukana Energiansäästöviikon Energiateko-kampanjassa.

Lue lisää: Minimitehojen lasku parantaa lämpövoimalaitosten energiatehokkuutta.

Lisätietoja: Juha Kouki, johtava asiantuntija, Pohjolan Voima Oyj, puh. 040 547 0692, juha.kouki@pvo.fi