Minimitehojen lasku parantaa lämpövoimalaitosten energiatehokkuutta

Vähentynyt lämpöenergiantarve on ajanut lämpövoimaloita alentamaan laitostensa minimitehoja. Muutostöihin on kannustanut mahdollisuus vähentää polttoaineiden kulutusta. Samalla tuotantoon on saatu joustavuutta, energiatehokkuus on parantunut ja päästöt ovat vähentyneet.

– Kyse on siitä, että monet voimalaitokset ovat asiakkaiden tämän päivän lämpöenergian tarpeeseen nähden liian suuria. Voimalaitosten tekniset minimitehot on aikanaan suunniteltu niin isoiksi, että vähäisen energiantarpeen kausina niissä joudutaan ohjaamaan osa tuotetusta lämmöstä vesistöön tai ilmaan, johtava asiantuntija Juha Kouki Pohjolan Voimasta kertoo.

Pohjolan Voimassa on aktiivisesti etsitty keinoja sopeutua uuteen tilanteeseen. Lämpövoimalaitosten minimitehoa pienentämällä on pystytty sekä välttämään että vähentämään hukkaenergiaa. Näin tuotantoa pystytään kustannustehokkaasti jatkamaan niinäkin aikoina, jolloin lämmöntarve on pientä.

Laitosten minimitehoa on pienennetty Kaukaan Voimassa Lappeenrannassa, Kymin Voimassa Kouvolassa, Hämeenkyrön Voimassa, Alholmens Kraftissa Pietarsaaressa ja Porin Prosessivoimassa.

Prosessia ymmärretään nyt paremmin

Voimalaitosten minimitehon pienennysprojekti on toteutettu yhdessä prosessilaitetoimittajien, erityisesti kattila- ja turbiiniasiantuntijoiden kanssa. Koukin mukaan projektin aikana on opittu paljon uutta.

– Aikoinaan voimalaitosten suunnittelussa painotettiin enemmän isojen tehojen toimintaa kuin koko tehoalueen tehokkuutta. Myös mallinnukset ja lukuisat ajotilanteiden prosessimittaustulokset ovat tarkentuneet. Erityisesti ymmärrys alle 50-prosenttisen tehoalueen toiminnasta on merkittävästi lisääntynyt, hän sanoo.

Täysin uutta mittaustekniikkaa ei Koukin mukaan projektissa ole tarvittu. Selvitykset ja koeajot ovat osoittaneet, että laitosten minimitehoja pystytään pienentämään kuljettimia, pumppuja ja puhaltimia virittämällä sekä säätöjä kehittämällä.

Polttoaineelle minimitehojen pienentäminen on asettanut silti lisävaatimuksia.

– Kattilan toimiessa pienellä teholla, ollaan herkällä alueella, ja siksi polttoaineen tulee olla hyvää ja oikeanlaista, Kouki kertoo.

Lisää joustavuutta sähköjärjestelmään

Minimitehojen alentaminen on merkittävä tekijä myös sähköjärjestelmän joustavuutta kehitettäessä. Sähkön hinnan sukeltaessa voidaan vähentää sähköntuotantoa.

– Säästä riippuvaisen, uusiutuvan sähköntuotannon lisääntyessä lämpövoimalaitosten pitää olla joustavia. Markkinasähkön hinta ohjaa toimintaa; vähennetään tai lisätään sähköntuotantoa tilanteen mukaan. Näissä tilanteissa voimalaitoksen minimi- ja maksitehon eron suuruus on etu, Kouki sanoo.

Pohjolan Voiman kaikissa voimalaitoksissa tehdään aktiivisesti energiansäästötoimenpiteitä. Lähes kaikki Pohjolan Voima -konsernin yhtiöt ovat tehneet energiatehokkuussopimuksen myös kaudelle 2017–2025.

Pohjolan Voima on ilmoittanut voimalaitostensa teknisen minimitehon hallitun pienennyksen mukaan Energiansäästöviikon Energiateko-kampanjaan. Energiansäästöviikkoa vietetään tänä vuonna 25. kertaa.

Energiansäästöviikko on 11.–17. lokakuuta 2021.