Lämpövoimalaitoksemme

Meillä on yhteensä viisi lämpövoimalaitosta, jotka ovat lämmön ja sähkön yhteistuotantovoimalaitoksia. Ne tuottavat prosessihöyryä teollisuudelle ja kaukolämpöä yhdyskunnille, sekä lisäksi sähköä.