Pallo hallussa: Hiilineutraali talk show

Hiilineutraali talk show - kolmiosainen webinaarisarja

Pohjolan Voima järjesti syksyn 2020 aikana kolmiosaisen webinaarisarjan. Talk show’ssa SDP:n, keskustan ja vihreiden nuorisoedustajat ottivat kukin vuorollaan pallon haltuun. Hiilineutraali talk show -sarja jatkaa Pohjolan Voiman Pallo hallussa -keskustelukokonaisuutta.

Hiilineutraali talk show’ssa keskustellaan päivänpolttavista ilmastokysymyksistä: Onko korona mullistanut ilmastopolitiikan? Ovatko Suomen hiilineutraaliustavoitteet vuoteen 2035 mennessä saavutettavissa? Miten vältetään ilmastokeskustelun vastakkainasettelu? Kunkin talk show’n keskustelutallenteet, koosteartikkelit ja osallistujien videokommentit löytyvät tältä sivustolta. #ratkaisevaavoimaa #pallohallussa

Hiilineutraali talk show -sarja käynnistyi – ensimmäisenä lauteilla demarinuoret

Ensimmäisessä talk show’ssa demareita edustivat pääministerin EU-asioiden erityisavustaja Matti Niemi ja demarinuorten varapuheenjohtaja Pinja Perholehto. Keskustelussa olivat mukana myös Nuorten Agenda 2030 -ryhmän puheenjohtaja Laura Hildén sekä Pohjolan Voiman yhteiskuntasuhde- ja viestintäjohtaja Riitta Larnimaa.

Matti Niemi, pääministerin EU-asioiden erityisavustaja

Katso Matti Niemen videokommentti

Onko korona vaikuttanut Suomen hallituksen ilmastopolitiikkaan?

Pinja Perholehto, demarinuorten varapuheenjohtaja

Katso videolta Pinja Perholehdon vastaus

Miten ehkäisemme turhan vastakkainasettelun syntymistä ilmastokeskustelussa?

Laura Hildèn, Nuorten Agenda 2030 -ryhmän pj

Katso videolta Laura Hildénin videokommentti

Suomen tavoitteena on hiilineutraalisuus vuoteen 2035 mennessä. Uskotko, että tavoitteiseen päästään?

Elisa Gebhard, Allianssin ja valtion nuorisoneuvoston pj

Katso videolta keskustelun juontajan kommentti

Paneelin vetäjän arvio keskustelusta?

Hiilineutraali talk show -sarja jatkui – seuraavana lauteilla keskustanuoret

Toisessa ilmastoaiheisessa webinaarissa lauteille asettuivat kansanedustaja Hilkka Kemppi, keskustanuori Jere Nuutinen, ilmastovaikuttaja Laura Kolehmainen sekä Pohjolan Voiman toimitusjohtaja Ilkka Tykkyläinen. Tilaisuuden juonsi Juho Korpela.

Hilkka Kemppi, kansanedustaja

Katso videolta Hilkka Kempin kommentti

Suomen tavoitteena on hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Riittävätkö nykyiset toimet vai tarvitaanko vielä lisäkeinoja?

Jere Nuutinen, keskustanuori

Katso videolta Jere Nuutisen kommentti

Mitkä ovat tehokkaimmat tavat edistää ilmastotekoja Suomessa? Löytyykö maasta tarvittava konsensus?

Laura Kolehmainen, ilmastovaikuttaja

Katso videolta Laura Kolehmaisen kommentti

Miten saadaan päättäjät ja suomalaiset hahmottamaan, mitä hiilineutraaliustavoitteisiin pääseminen vielä vaatii?

Juho Korpela, journalistiopiskelija

Katso videolta juontajan kommentti keskustelusta

Kolmannessa Hiilineutraali talk show -webinaarissa vuorossa vihreät nuoret

Kolmannessa Hiilineutraali talk show -webinaarissa keskustelemassa olivat vihreiden nuorten puheenjohtaja Amanda Pasanen, kansanedustaja Atte Harjanne, ilmastovaikuttaja Sara Nyman sekä Pohjolan Voiman yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Riitta Larnimaa. Tilaisuuden juonsi Roosa Laakso.

Amanda Pasanen, Vihreiden nuorten puheenjohtaja

Katso videolta Amanda Pasasen kommentti

Millainen vastuu Suomella on ilmastonmuutoksen torjunnassa?

Atte Harjanne, Vihreiden kansanedustaja

Katso Atte Harjanteen videokommentti

Mitkä ovat Suomen tärkeimmät ilmastopoliittiset päätökset tulevaisuudessa?

Sara Nyman, ilmastovaikuttaja

Katso Sara Nymanin videokommentti

Miten vastakkainasettelua ilmastokeskustelussa voitaisiin vähentää?

Roosa Laakso, Nuorten Agenda 2030

Katso videolta juontajan kommentti keskustelusta

Juontajan analyysi keskustelusta?

Miksi energiayhtiöiden rooli Suomen hiilineutraaliustavoitteisiin pääsemisessä on niin ratkaiseva?

Katso videolta, mitä Pohjolan Voiman toimitusjohtaja Ilkka Tykkyläinen vastaa kysymykseen miksi energiayhtiöiden rooli Suomen hiilineutraaliustavoitteisiin pääsemisessä on niin ratkaiseva.

Mikä Pohjolan Voiman Hiilineutraalin talk show'n idea on?

Pohjolan Voiman viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Riitta Larnimaa kertoo videolla, mikä Pohjolan Voiman Hiilineutraali talk show’n idea on.

Pallo hallussa -podcastit

Aiemmin Pallo hallussa -kokonaisuudessa on julkaistu seitsemän podcastia, joissa käsitellään ilmastonmuutosta ja johtamista erityisesti nuorten näkökulmasta. Ota pallo haltuun ja podcastimme kuunteluun!

Sarjaa voi kuunnella Spotifyssa, Apple- ja Google-podcasteissa sekä suoraan sivuillamme olevien linkkien kautta.