Hiilineutraali talk show: Nyt tarvitaan nopeita, mutta pitkäjänteisiä päätöksiä

Pitkäjänteisyyttä ja johdonmukaisuutta. Näitä Hiilineutraalin talk show’n osallistujat edellyttivät Suomen ilmastopolitiikalta. Keskustelijat vaativat, että koronan jälkeisissä elvytystoimissa ei saa lipsua hiilineutraaliustavoitteista.

Pohjolan Voiman Pallo hallussa -webinaarisarjan toisessa osassa keskustelijoiksi oli kutsuttu keskustan edustajina kansanedustaja Hilkka Kemppi ja keskustanuori Jere Nuutinen. Mukana oli myös Ilmastoaktivisti Laura Kolehmainen sekä isäntänä toiminut Pohjolan Voima Oyj:n toimitusjohtaja Ilkka Tykkyläinen. Show’n juonsi keskustanuorten puheenjohtajana aiemmin toiminut journalistiopiskelija Juho Korpela.

Talk show’n yhtenä aiheena oli korona. Laura Kolehmainen epäili, että terveyskriisi on väistämättä vienyt terän ilmastokeskustelulta.

– Olemme varmasti kaikki huomanneet, että ilmastotyö ei ole ollut ykkösasia tämän koronapyörityksen keskellä. Tämä ei tule olemaan viimeinen kriisi tulevien viidentoista vuoden aikana. Meidän pitää oppia tästä ja miettiä, miten toimimme seuraavissa poikkeustilanteissa ja kuinka kiintopiste pidetään ilmastokysymysten ratkaisemisessa, hän sanoi.

Osallistujilla oli yhteinen huoli siitä, pystytäänkö katse pitämään tarpeeksi kaukana tulevaisuudessa.

– Nämä ovat tilanteita, joissa toimimattomia rakenteita laitetaan uusiksi. Nyt rahoitusmarkkinat ovat kiinnostuneita ilmastosta, joten olisi otollinen paikka tehdä sellaisia uudistuksia, joissa huomioidaan ilmasto entistä paremmin. On riski, että raha kanavoituu olemassa oleville hankkeille, vaikka voitaisiin kehittää jotakin kokonaan uutta, Ilkka Tykkyläinen pohti.

Ihmisiä ei saa ulkoistaa

Keskustelijat olivat yksimielisiä siitä, että Suomessa pitää tehdä pitkäjänteisiä ilmastopäätöksiä. Se on tärkeää sekä työntekijä- että työnantajapuolen näkökulmasta. Hilkka Kemppi muistutti, että toimenpiteissä on huomioitava sosiaalinen ja alueellinen oikeudenmukaisuus.

– Tekoja pitää olla mahdollista toteuttaa arjessa. Kyse on pitkälti tutkimuksen ja innovaatioiden tukemisesta, Kemppi sanoi.

Toimenpiteissä on huomioitava sosiaalinen ja alueellinen oikeudenmukaisuus.

Kansanedustaja Hilkka Kemppi

Jere Nuutinen jakoi Kempin näkemyksen. Hän muistutti, että Suomella on oltava ilmastopolitiikassaan johdonmukainen linja, jotta yrityksille taataan stabiili toimintaympäristö. Samalla tulee ennakoida esimerkiksi energiantuotannon muutosten vaikutukset eri elinkeinoihin. Keskustanuoret ovat linjanneet, että turpeesta tulisi luopua samaan aikaan kivihiilen kanssa.

– Kun tavoitellaan hiilineutraaliutta, pitää samaan aikaan pohtia sitä, miten esimerkiksi turvetuotantoalueella jatkossa löytyy työpaikkoja. Jos ihmisille tulee tunne, että heidät on ulkoistettu ilmastotoimien vuoksi, heille nousee vastareaktio. Se ei palvele kokonaistavoitetta, Nuutinen painotti.

Myös ilmastoaktivisti Laura Kolehmainen odottaa hallitukselta tänä syksynä päätöksiä energiaturpeen käytön vähentämisestä.

– On kuitenkin tärkeää, ettei ihmisille synny tunne siitä, että heidät hylätään. On hallitusyhteistyöstä kiinni, kuinka ne päätökset lopulta sorvataan. Ilmastohallitukseksi brändätyn hallituksen pitää vihdoin päästä sanoista tekoihin, Kolehmainen patisti.

Pohjolan Voima on selvittänyt turpeen käytön vähentämistä laitoskohtaisesti ja sen tavoitteena on rajata turpeen käyttö varapolttoaineen rooliin vuoteen 2025 mennessä, mikäli markkinat sen mahdollistavat. Pohjolan Voiman mielestä ole tarpeen tehdä lisää poliittisia päätöksiä, sillä markkinat ohjaavat jo turpeen käytön vähentämiseen. Iso kysymys on, millä turve korvataan. Yhden polttoaineen varaan jääminen on iso riski eikä polttamisesta luopuminen etenkään teollista höyryä tuottavissa laitoksissa ole vielä mahdollista.

Ilmastoystävällistä elvytystä

Ilkka Tykkyläinen muistutti, että hiilineutraaliuteen pyrittäessä ratkaisujen tulee olla pitkällä tähtäyksellä kannattavia.

– Kehitystyyppiset tuet voivat olla perusteltuja, kun halutaan saada aikaan muutos. Tuotantotuet puolestaan ovat ongelmallisia, sillä ne vääristävät kilpailua olemassa olevien tuotantotapojen kanssa, hän sanoi.

Hilkka Kemppi uskoo, että elvytysrahoitus voisi edistää kiertotalouteen liittyviä hankkeita.

– Muutoksissa piilee aina mahdollisuus uuden luomiseen, ja minusta keskustelun ytimessä on nyt ollutkin ympäristöystävällisyys ja hiilineutraalius. Meillä on Suomessa jo pitkään kehitetty esimerkiksi biokaasuun liittyviä malleja, mutta ne ovat odottaneet jonkinlaista lähtölaukausta. Nyt on se paikka, jolloin niitä voitaisiin edistää näillä elvytysrahoilla, Kemppi sanoo.

Elvytys pitää tehdä niin, että se on paitsi taloudellisesti järkevää, myös ympäristöystävällistä.

Ilmastoaktivisti Laura Kolehmainen

Myös Laura Kolehmainen muistutti, että kriisi pakottaa pysähtymään.

– Talouskriisit ovat useasti tuoneet päästöjen räjähdysmäisen kasvun elpymisvaiheeseen. Se pitää pystyä nyt välttämään. Ei ole automaatio, että heräämme nyt rakentamaan vihreämpää maailmaa, vaan se pitää tehdä tietoisesti. Elvytys pitää tehdä niin, että se on paitsi taloudellisesti järkevää myös ympäristöystävällistä.

Katso myös keskustelijoiden videokommentit

Pallo hallussa Hiilineutraali talk show’n keskustanuorten keskustelijat (vas. ylh.) Hilkka Kemppi, Jere Nuutinen, Laura Kolehmainen, tilaisuuden juontaja Juho Korpela.

Pallo hallussa: Hiilineutraali talk show

  • Pohjolan Voima järjesti syksyn 2020 aikana kolmiosaisen webinaarisarjan. Talk show’ssa SDP:n, keskustan ja vihreiden nuorisoedustajat ottavat kukin vuorollaan pallon haltuun.
  • Talk show’ssa keskusteltiin päivänpolttavista ilmastokysymyksistä: Onko korona mullistanut ilmastopolitiikan? Ovatko Suomen hiilineutraaliustavoitteet vuoteen 2035 mennessä saavutettavissa? Miten vältetään ilmastokeskustelun vastakkainasettelu?
  • Kunkin talk show’n keskustelutallenteet, koosteartikkelit ja osallistujien videokommentit löytyvät webinaarien jälkeen tältä sivustolta.
  • Pohjolan Voima järjesti syksyn 2020 aikana kolmiosaisen webinaarisarjan. Talk show’ssa SDP:n, keskustan ja vihreiden nuorisoedustajat ottavat kukin vuorollaan pallon haltuun.
  • Talk show’ssa keskusteltiin päivänpolttavista ilmastokysymyksistä: Onko korona mullistanut ilmastopolitiikan? Ovatko Suomen hiilineutraaliustavoitteet vuoteen 2035 mennessä saavutettavissa? Miten vältetään ilmastokeskustelun vastakkainasettelu?
  • Kunkin talk show’n keskustelutallenteet, koosteartikkelit ja osallistujien videokommentit löytyvät webinaarien jälkeen tältä sivustolta.
  • Seuraa keskustelua aiheesta Twitterissä: #ratkaisevaavoimaa #pallohallussa