Hiilineutraali talk show -sarja käynnistyi – ensimmäisenä lauteilla demarinuoret

Pohjolan Voiman ilmastoaiheinen webinaarisarja käynnistyi elokuun lopulla. Talk show’ssa pallon ottavat vuorollaan haltuun eri puolueiden nuorisoedustajat. Hiilineutraali talk show -sarja jatkaa Pohjolan Voiman Pallo hallussa -keskustelukokonaisuutta.

Ensimmäisessä talk show’ssa demareita edustivat pääministerin EU-asioiden erityisavustaja Matti Niemi ja demarinuorten varapuheenjohtaja Pinja Perholehto. Keskustelussa olivat mukana myös Nuorten Agenda 2030 -ryhmän puheenjohtaja Laura Hildén sekä Pohjolan Voiman yhteiskuntasuhde- ja viestintäjohtaja Riitta Larnimaa.

Hiilineutraali talk show demarinuorten webinaari
Hiilineutraali talk show demarinuoret. Vas. Riitta Larnimaa, Matti Niemi, Laura Hildén, Elisa Gebhard ja Pinja Perholehto

Korona ei ole vesittänyt ilmastotavoitteita

Korona oli yksi keskustelun isoista teemoista – vaikuttaahan epidemiatilanne poliittiseen päätöksentekoon ja myös ilmastoasioihin. Pääministeri Sanna Marinin avustaja Matti Niemi oli vahvasti sitä mieltä, ettei korona ole torpedoinut Suomen kunnianhimoisia ilmastotavoitteita.

– Ilman muuta tavoitteisiin päästään. Suomi on onnistunut hyvin tähänastisessa ilmastopolitiikassaan ja päästökehitys on noudattanut asetettuja tavoitteita, Niemi sanoo.

Niemen mukaan työtä vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteen eteen on tehty määrätietoisesti ja tänä syksynä edessä on merkittäviä etappeja.

– Esimerkiksi fossiilittoman liikenteen suunnitelma ja ilmastolaki tuodaan loppuvuodesta käsittelyyn, Niemi kertoo.

”Peräänkuulutan silti konkreettisia toimia.”

Nuorten Agendan Laura Hildén

Myös Nuorten Agendan Hildén kertoo seuranneensa hallituksen ilmastopolitiikkaa hyvillä mielin.

– Peräänkuulutan silti konkreettisia toimia, joilla kunnianhimoisiin tavoitteisiin päästään. Erityisesti tulevasta budjettiriihestä odotan ilmastotoimille riittävää rahoitusta, Hildén kommentoi.

Pohjolan Voiman tavoitteena hiilineutraalius

Pohjolan Voiman Riitta Larnimaan mielestä konkreettiset toimet näkyvät nimenomaan yritysten toimissa.

– Energiasektori on osa ratkaisua, ja paljon on jo tehtykin. Olen ylpeä energia-alan kokoamasta tiekartasta, joka osoittaa koko sektorin tahtotilan ja selkeät toimenpiteet, joilla vuoden 2035 tavoitteisiin päästään, Larnimaa sanoo.

Energiasektori on osa ratkaisua, ja paljon on jo tehtykin

Pohjolan Voima on yksi Suomen merkittävimmistä sähköntuottajista, osuus Suomessa tuotetusta sähköstä on lähes 20 prosenttia. Yhtiön tavoitteena on Larnimaan mukaan saavuttaa hiilidioksidineutraalius markkinaehtoisesti.

– Olemme jo nyt 95-prosenttisesti hiilineutraali sähköntuottaja. Tulevaisuus on sähkön, joten vähäpäästöistä sähköntuotantoa tarvitaan, Larnimaa muistuttaa.

Turve tapetilla

Talk show’n vauhdittajana nähtiin vihreiden nuorten puheenjohtajan Amanda Pasasen videotervehdys, jossa hän toivoi demareilta tiukempaa suhtautumista ilmaston kannalta kielteisiin yritystukiin.

– Erityisesti turpeen verotuesta pitäisi päästä nopeasti eroon, Pasanen painottaa.

Demarinuorten puheenjohtaja Pinja Perholehto jakoi Pasasen näkemyksen.

– Olemme tehneet näistä teemoista aloitteita puoluekokoukseemme. Mielestämme turpeen energiakäytöstä ja tukemisesta pitäisi luopua, Perholehto sanoo.

Pääministerin erityisavustaja Niemi ennustaa, että turpeen energiakäyttö vähenee paljon jo markkinaehtoisen ohjauksen kautta.

– Hallitus on sitoutunut siihen, että turpeen energiakäyttö puolitetaan 2030 mennessä, mikä on jo merkittävä vähennys. Henkilökohtaisesti uskon, että vähenemistahti voi olla nopeampikin. Tähän voidaan vaikuttaa myös verotuksella, Niemi kommentoi.

Pohjolan Voiman Larnimaa muistuttaa, että veropolitiikan ennakoitavuudella on yrityksille iso merkitys.

– Turve poistuu markkinaehtoisesti eikä sen eteen tarvita mitään lisäohjausta. Yhtiönä teemme töitä sen eteen, että turve saadaan laitoksissamme rajattua varapolttoaineeksi vuoteen 2025 mennessä, kunhan markkinat sen vain mahdollistavat. Mietimme, mitä voisi olla vaihtoehtoinen polttoaine, sillä yhden polttoaineen varaan jääminen on aina iso riski. Pitkällä aikavälillä tarvitsemme laajemman verouudistuksen ja pidämme hyvänä, että hallitus on sen kirjannut tavoitteisiinsa.

Kohti rakentavaa ilmastokeskustelua

Ilmastokeskustelu on usein hyvin polarisoitunutta ja tunnepitoista. Pinja Perholehdon mielestä vastakkainasettelua syntyy herkästi, koska ilmastoasioista puhutaan niin yksilökeskeisesti ja henkilökohtaisten ratkaisujen tasolla.

– Konsensushakuisempaan vuoropuheluun voitaisiin päästä, jos yksilöiden ratkaisujen sijaan puhuttaisiin enemmän valtion ohjauspolitiikasta ja julkisista hankinnoista, Perholehto ehdottaa.

Vuoropuhelussa on menty parempaan suuntaan.

Niemi on samaa mieltä ja näkee, että vuoropuhelussa on menty parempaan suuntaan: Suomessa keskustellaan yhteisesti jo sitä, miten asioita hoidetaan ja viedään eteenpäin.

– Toisaalta ei ole kovin mediaseksikästä puhua ilmastoasioista poliittisina prosesseina ja komiteatyönä, Niemi jatkaa.

Laura Hildén painottaa, että ilmastopolitiikan pitäisi olla mahdollisimman ymmärrettävää ja se tulisi tuoda mahdollisimman lähelle tavallisia kansalaisia.

– Ilmastopolitiikka ei saa jäädä kabinetteihin ja komiteoihin, vaan se on jotain, mihin jokainen meistä voi vaikuttaa.

Teksti: Jaana Parkkola

Katso myös keskustelijoiden videokommentit

Pallo hallussa Hiilineutraali talk show demarinuorten kekustelijat (vas. ylh.) Laura Hildén, Matti Niemi, Pinja Perholehto ja tilaisuuden juontaja Elisa Gebhard.

Pallo hallussa: Hiilineutraali Talk Show

  • Pohjolan Voima järjestää syksyn 2020 aikana kolmiosaisen webinaarisarjan. Talk show’ssa SDP:n, keskustan ja vihreiden nuorisoedustajat ottavat kukin vuorollaan pallon haltuun.
  • Talk show’ssa keskustellaan päivänpolttavista ilmastokysymyksistä: Onko korona mullistanut ilmastopolitiikan? Ovatko Suomen hiilineutraaliustavoitteet vuoteen 2035 mennessä saavutettavissa? Miten vältetään ilmastokeskustelun vastakkainasettelu?
  • Kunkin talk show’n keskustelutallenteet, koosteartikkelit ja osallistujien videokommentit löytyvät webinaarien jälkeen tältä sivustolta.
  • Seuraa keskustelua aiheesta Twitterissä: #ratkaisevaavoimaa #pallohallussa